اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

روح ابوبکر، برگزیده خداست

متن فارسی

53- به طور مرفوع آمده است: خداوند هنگامی که ارواح را اختیار کرد روح ابی بکر را اختیار نمود.

این حدیث از احادیث ساختگی مشهور، و دروغ‏هائی است که بطلانش با بداهت عقل معلوم است چنانکه فیروز آبادی در «سفر السعاده» و عجلونی در «کشف الخفاء» بدان تصریح کرده و ابن درویش حوت در «اسنی المطالب» صفحه 60 گفته است این حدیث ساختگی است. چنانکه ملا علی به نقل از ابن قیم آن را ذکر کرده است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 508

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 508

53- مرفوعاً: إنّ اللَّه لمّا اختار الأرواح اختار روح أبی بکر.

من الموضوعات المشهورة و المفتریات المعلوم بطلانها ببدیهة العقل، کما صرّح به الفیروزآبادی فی سفر السعادة، و العجلونی فی کشف الخفاء «3»، و قال ابن درویش الحوت فی أسنى المطالب «4» (ص 60): موضوع، کما ذکره ملّا علی «5» نقلا عن ابن القیّم.