logo-samandehi

روز عید چه می خوانند؟!

از عبید الله نقل شده که گفت: روز عیدی عمر بیرون رفت و فرستاد پیش ابی واقد لیثی که پیامبر صلی الله علیه وآله چه می خواند در مثل چنین روزی، پس گفت: سوره ق، و اقترب.
امینی (رحمه الله) گوید:این روایتی صحیح است که آن را امامان حدیث در صحاحشان نقل کرده چنانچه دانستی و نسبت ارسال به آن دادن به اینکه عبید الله بن عبد الله عمر را درک نکرده مردود است به اینکه روایت در صحیح مسلم از عبید الله بن عبد الله از ابی واقد است و شکی نیست که او ابو واقد را درک کرده و به همین جهت این (نسبت ارسال) بیهقی و سندی و سیوطی و غیر ایشان مردود است. و با من بیا تا سئوال و بازپرسی کنیم از خلیفه که برای چه از او دور شده بود علم به اینکه رسول خدا صلی الله علیه وآله چه می خواند در نماز عیدین (عید فطر و عید اضحی) آیا فراموش کرده بود و می خواست تحقیق کند چنانچه سیوطی در تنویر الحالک ج 1 ص147 عذراو را خواسته، یا آنکه دلالی و دست زدن در بازار برای حراجی او را مشغول و غافل کرده بود چنانچه خودش در غیر این مورد به این بهانه عذر خواسته است و گذشت در صفحه 316 ج 11 و بعد از این به زودی می آید که او را عده زیادی تعریف به داشتن نسیان کرده اند، و حال آن که فراموشی بعید است چون که این حکم شایعی است که در هر سال دو بار تکرارمی شود در حضور همه مردم و هجوم تمامی مردم که عادتا فراموش نمی شود.
و اما احتمال دیگر سیوطی از اینکه او می خواست مردم را اعلام کند به این (که چه خوانده میشود) پس ممکن بود که مردم را خودش به فریاد زدن و بلند خواندنی که همه بشنوند عمل مستمرش که در آن پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله باشد اعلان کند (که من فلان و فلان سوره را می خوانم یا بلند بخوانم تا مردم بشنوند) پس نیازی نبوده به این که عقب ابی واقد بفرستد و از او سئوال کند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 452

رفتن به بالا