اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

زن ها عاجز و نازا هستند که مانند علی بن ابی طالب(ع) را بزایند

متن فارسی

اگر علی علیه السلام نبود عمر هلاک بود” لو لا علی لهلک عمر “زنی را آوردند نزد عمر که آبستن بود و اقرارکرد به زنا پس عمر فرمان داد که او را سنگسارکنند پس علی علیه السلام برخورد کرد به او و فرمود : این زن را چه می شود ؟ گفتند : عمر دستور داده او را سنگسار کنند ! پس علی علیه السلام او رابرگردانید و فرمود این تسلط و حکومت تو است بر او و اما حکومت و سلطه ای نیست برای تو برطفلی که در شکم دارد . و شاید تو او را شکنجه دادی یا ترسانیدی ؟ گفت : آری شکنجه اش دادم ! فرمود : آیا نشنیدی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : حدی نیست برای کسی که بعد از شکنجه اقرار کند که او را” دست بند قپونی برقی زده یا با کابلی بزنند” یا در زندان مجرد و تک سلولی و غیره حبس کنند یا تهدید کنند که اگر نگوئی چنین وچنان خواهیم کرد پس اقراری برای او نیست” واقرار او ارزش و اعتباری ندارد” پس عمر او را آزاد ساخت ، سپس گفت ” عجزت النساء ان تلدن مثل علی بن ابیطالب لو لا علی لهلک عمر ” بانوان عاجز و نازا هستند که مانند علی بن ابی طالب بزایند . اگر علی علیه السلام نبود عمر هلاک شده بود.

مدارک این قضیه:الریاض النضرء ج2 ص 196 ذخایرالعقبی ص 80، مطالب السئول ص 13، مناقب خوارزمی ص 48، اربعین فخر رازی ص 466

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 159

متن عربی

16- لو لا علیّ لهلک عمر

أُتی عمر بن الخطّاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها، فتلقّاها علیّ فقال: «ما بال هذه؟» فقالوا: أمر عمر برجمها. فردّها علیّ و قال: «هذا سلطانک علیها فما سلطانک علی ما فی بطنها؟ و لعلّک انتهرتها أو أخفتها؟» قال: قد کان ذلک. قال: «أو ما سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم قال: لا حدّ علی معترف بعد بلاء، إنّه من قیّد أو حبس أو تهدّد فلا إقرار له» فخلّی سبیلها ثمّ قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علیّ بن أبی طالب، لو لا علیّ لهلک عمر.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 159

الریاض النضرة «1» (2/196)، ذخائر العقبی (ص 80)، مطالب السؤول (ص 13)، مناقب الخوارزمی «2» (ص 48)، الأربعین للفخر الرازی (ص 466).