اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

سؤال مرد یهودی از ابوبکر

متن فارسی

پرسش یک یهودی از بوبکر

از زبان انس پسر مالک آورده اند که گفت پس از درگذشت رسول خدا – درود خدا بر وی و خاندانش – یک یهودی‌بیامد و مردم، او را به ابوبکر راه نمودند تا در برابر وی ایستاد و گفت می خواهم در زمینه هایی از تو پرسش کنم که هیچکس پاسخ آن را نداند مگر پیامبر یا کسی که به دستور وی برای انجام سفارش هایش برگماشته باشد . ابوبکر گفت هر چه خواهی بپرس یهودی گفت مرا آگاهی ده آن چیست که خدا ندارد و چیست‌که در آستان خدا نیست و چیست که خداوند نمی شناسد؟ ابوبکر گفت ای جهود این پرسش ها از کسانی است که خود را از پیروان آیین می نمایند و در نهان دشمن آنند . پس بوبکر و مسلمانان – خدا از ایشان خشنود باد – بر آن شدند که آسیبی به یهودی رسانند پسر عباس – خدا از آن دو خشنود باد – گفت: با این مرد دادگرانه رفتار نکردید بوبکر گفت مگرنشنیدی چه گفت؟ پسر عباس گفت اگر پاسخ او را دارید بگویید وگرنه ببریدش به نزد علی – خدا از وی خشنودباد – تا پاسخ او را بدهد زیرا من به‌راستی از پیک خداوند – درود خدا بر وی و خاندانش – شنیدم درباره علی پسرابوطالب به این گونه خدای را خواند: ” خدایا دل او را راه بنمای و زبان او را استوار دار ” گفت که: پس بوبکر و کسانی که در آنجا بودند برخاستند تا نزد علی پسر ابوطالب شدند و دستوری خواستند تا بر وی درآیند آنگاه بوبکر گفت: ابوالحسن (نام سر پوشیده علی) این جهود، پرسش‌های کسانی را به نزد من آورده که خود را از پیروان آیین می نمایند و در نهان دشمن آنند، علی گفت: یهودی چه می گویی؟ گفت من در زمینه هایی از تو پرسش می کنم که هیچکس پاسخ آن نداند مگر پیامبر یا کسی که به دستور وی برای انجام سفارش هایش برگماشته شده گفت: بگوی، یهودی همان پرسش ها را بازگو کرد و علی – خدا از وی خشنود باد – گفت: آنچه راخداوند نمی شناسد، درستی سخن شما است – ای گروه یهود – که می گویید: ” عزیز پسر خدا است ” با این که خداوند فرزندی برای خود نمی شناسد . این هم که می گویی: ” مرا از آنچه در آستان خدا نیست آگاه کن ” بدان که‌در آستان او ستمی بر بندگان نیست، واین که می گویی ” مرا از آنچه خدا ندارد آگاه کن ” بدان که او همتا و انباز ندارد یهودی گفت گواهی می دهم که به راستی خداوندی‌جز خدای یگانه نیست و محمد برانگیخته خدا است و البته تو کسی هستی که پیک خداوند – درود خدا بر وی و خاندانش – برای انجام سفارش هایش پس از مرگ برگماشته‌است . بوبکر و مسلمانان به علی – درود بر او – گفتند: ای دور کننده رنج ها ” المجتنی ” از ابن درید ص 35
امینی گوید: بخوانید و داوری کنید

    الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 241

 

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 241

12- سؤال یهودیّ أبا بکر

عن أنس بن مالک قال: أقبل یهودیّ بعد وفاة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فأشار القوم إلی أبی بکر فوقف علیه فقال: أرید أن أسألک عن أشیاء لا یعلمها إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ، قال أبو بکر: سل عمّا بدا لک.

قال الیهودی: أخبرنی عمّا لیس للَّه، و عمّا لیس عند اللَّه، و عمّا لا یعلمه اللَّه. فقال أبو بکر: هذه مسائل الزنادقة یا یهودیّ، و همّ أبو بکر و المسلمون بالیهودیّ، فقال ابن عبّاس رضی الله عنه: ما أنصفتم الرجل. فقال أبو بکر: أما سمعت ما تکلّم به؟ فقال ابن عبّاس: إن کان عندکم جوابه و إلّا فاذهبوا به إلی علیّ رضی الله عنه یجیبه، فإنّی سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلیّ بن أبی طالب: «اللّهمّ اهدِ قلبه، و ثبّت لسانه».

قال: فقام أبو بکر و من حضره حتی أتوا علیّ بن أبی طالب فاستأذنوا علیه فقال أبو بکر: یا أبا الحسن إنّ هذا الیهودی سألنی مسائل الزنادقة. فقال علیّ: ما تقول یا یهودی؟ قال: أسألک عن أشیاء لا یعلمها إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ. فقال له: قل، فردّ الیهودی المسائل. فقال علیّ رضی الله عنه: أمّا ما لا یعلمه اللَّه فذلک قولکم یا معشر الیهود: إنّ العُزَیر ابن اللَّه، و اللَّه لا یعلم أنّ له ولداً. و أمّا قولک: أخبرنی بما لیس عند اللَّه. فلیس عنده ظلم للعباد، و أما قولک: أخبرنی بما لیس للَّه فلیس له شریک. فقال الیهودیّ: أشهد أن لا اله إلا اللَّه، و أنّ محمداً رسول اللَّه، و أنّک وصیّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم. فقال أبو بکر و المسلمون لعلیّ علیه السلام: یا مفرّج الکرب. المجتنی لابن درید «1» (ص 35).

قال الأمینی: إقرأ و احکم.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 242