logo-samandehi

سابقه ایمان ابوبکر از نظر اسکافی

ابو جعفر اسکافی معتزلی، با فاصله ای که از جهان تشیع دارد می گوید:  اما استدلالی که جاحظ بر امامت ابی بکر به اول بودن اسلامش کرده است، اگر استدلال صحیحی بود، او خود در روز سقیفه بدان دلیل می آورد، ولی او این کار را نکرد تنها او دست عمر، و ابی عبیده بن جراح را گرفته به مردم گفت: من یکی از این دو مرد را برای شما پسندیدم با هر کدامشان که می خواهید بیعت کنید. اگر استدلال به اول مسلمان بودن ابابکر، ارزشی از صحت داشت، عمر نمی گفت، بیعت ابی بکر کار دفعی غیرعاقلانه ای بود که خدای اسلام را از شرش محفوظ داشت. اگر این استدلال درستی بود، حتی یک نفر پیدا می شد که امامت ابی بکر را، چه در زمان او و چه بعد از او به سبقت او در اسلام استدلال کند، و حال آنکه هیچ کس به چنین ادعائی شناخته نشده است، گذشته از اینکه اکثریت محدثان اسلام، ابوبکر را بعد از عده ای از رجال از قبیل علی بن ابیطالب (ع) ، جعفر برادر علی (ع) ، زید بن حارثه، ابوذر غفاری، عمرو بن عنبسه سلمی، خالد بن سعید بن العاص و خباب بن الارت نقل کرده اند، و ما هر گاه روایات صحیح و اسناد قوی و موثق را بررسی کنیم، خواهیم یافت همه این روایات گویای این حقیقت اند که علی ( ع) اول مسلمان بوده است. اما روایت ابن عباس، مبنی بر اینکه ابابکر اول کسی بود که اسلام آورد، معارض است با روایات فراوان دیگری که از ابن عباس نقل شده و آن روایات شهرتش بیشتر است. یکی از آنها روایت یحیی بن حماد است.آنگاه روایات صحیحی از ابن عباس نقل کرده چنانکه ما به تفصیل اشاره کردیم سپس گوید: پس این است عقیده ابن عباس در سبقت اسلام علی (ع) و این قول، از حدیث شعبی ثابت تر و مشهورتر است، با اینکه از شعبی در حدیث ابی بکر هذلی خلاف این قول هم رسیده است. آنگاه حدیث شعبی و احادیث دیگری را که ما یاد کردیم از کتب صحاح و اسانید مورد وثوق نقل کرده که باید اینها را از او فرا گرفت.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج3 ،ص341)

رفتن به بالا