اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

معاویه را لعنت کنید

متن فارسی

عمار یاسر، در اثنای جنگ صفین می گوید:

“مسلمانان! می خواهید کسی را تماشا کنید که با خدا و پیامبرش دشمنی نموده و علیه آنها تلاش کرده و علیه مسلمانان به تجاوز مسلحانه دست زده است و از مشرکان پیشتیبانی کرده است و وقتی خدا خواسته دینش را حمایت و نمایان گرداند و پیامبرش را یاری دهد او آمده پیش پیامبر (ص) و اظهار مسلمانی نموده است درحالی که بخدا قسم نه از روی میل، بلکه از ترس چنین کرده و هنگامی که پیامبر (ص) در گذشته بخدا قسم می دانسته ایم که او دشمن مسلمانان و دوستداران تبهکاران بوده است؟ هان آن شخص، معاویه است. بنابر این او را لعنت کنید: خدا لعنتش کند. و با او بجنگید، زیرا از کسانی است که مشعل دین خدا را خاموش ساخته و دشمنان خدا را پشتیبانی می کنند”

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 231

متن عربی

55- من کلام لعمّار بن یاسر یوم صفّین: یا أهل الاسلام، أ تریدون أن تنظروا إلی من عادی اللَّه و رسوله و جاهدهما، و بغی علی المسلمین، و ظاهر المشرکین، فلمّا أراد اللَّه أن یظهر دینه و ینصر رسوله، أتی النبیّ- لّی اللَّه علیه و آله- فأسلم، و هو و اللَّه

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 232

فیما یری راهب غیر راغب، و قبض اللَّه رسوله- صلّی اللَّه علیه و آله- و إنّا و اللَّه لنعرفه بعداوة المسلم و مودّة المجرم. ألا و إنّه معاویة، فالعنوه لعنه اللَّه، و قاتلوه فإنّه ممّن یطفی نور اللَّه، و یظاهر أعداء اللَّه.

راجع «1»: تاریخ الطبری (6/7)، کتاب صفین (ص 240)، الکامل لابن الأثیر (3/136).