logo-samandehi

سخنان مالک بن حارث اشتری علیه معاویه

مالک بن حارث اشتر، در جنگ صفین چنین می گوید “: بدانید که شما بر حق هستید و آن جماعت بر باطلند. آنها همراه معاویه می جنگند و شما همراه مجاهدان بدر، نزدیک به یک صد بدری وعده ای دیگر از اصحاب محمد (ص)، بیشتر پرچم هائی که با شما است پرچم هائی است که در نبردها با رسول خدا (ص) بوده است، و با معاویه پرچم هائی است که همراه مشرکان در جنگ علیه رسول خدا (ص) بوده است. بنابر این درباره جنگیدن علیه اینها هیچ کسی شک و تردید نمی نماید، جز دل مرده. شما را جز دو سر انجام نیک نخواهد بود: یا پیروزی یا شهادت”.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 233
رفتن به بالا