اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

سروده زجر بن قیس خطاب به عبدالله بن عمر

متن فارسی

زجر بن قیس در سروده ای به دائیش- جریر- چنین می گوید:
جریر بن عبد الله رو از هدایت مگردان
و با علی بیعت کن که من خیر خواه توام
زیرا علی بهترین کسی است که پا به گیتی نهاده
به استثنای احمد. هشدار که مرگ در کمین آدمی است!
(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص27)

متن عربی

و من قول زحر بن قیس «4» إلی خاله جریر:

          جریرَ بن عبدِ اللَّه لا تردد الهدی             و بایع علیّا إنّنی لک ناصحُ

         فإنّ علیّا خیر من وطئ الحصی             سوی أحمدٍ و الموت غادٍ و رائح 

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 27