اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

سروده کعب بن زهیر در مدح علی(ع)

متن فارسی

 سروده کعب بن زهیر :
داماد پیامبر و بهترین و سر آمد همه مردمان
هیچکس را یارای افتخار در برابر افتخاراتش نیست
پیش از همه همراه پیامبر ” امی ” نماز خواند
پیشاز همگان و همه پرستندگان و آنگه که پروردگار ناشناخته و بی پرستش بود؟!
 
(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص25)

متن عربی

من قول کعب بن زهیر «3»:

          صهرُ النبیِّ و خیرُ الناسِ کلِّهمُ             و کلُّ من رامه بالفخر مفخورُ

             صلّی الصلاةَ مع الأمّی أوّلهم             قبل العبادِ و ربُّ الناسِ مکفور

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص25)