اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

سفارش پیامبر(ص) درباره دوستی با اهل بیت(ع)

متن فارسی

او یکی از افراد خیمه ای است که رسول الله علیه السلام بر افراشت و فرمود “: ای گروه مسلمانان، من با هر که با اهل این خیمه دوستی ورزد، دوست و با هر آنکه دشمنی آنان را بر گزیند دشمنم. دوستار کسی هستم که بر اینان مهر بورزد. ساکنان این خیمه را فقط کسی دوست می دارد که نیکبخت واقعی و از تبار پاک باشد و کسی با اینان دشمنی می ورزد که بد بخت واقعی و از خاندان پست باشد. “

 (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج  11 ص  12)

متن عربی

و هو أحد أهل خیمة خیّمها رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم

فقال: «معشر المسلمین أنا سلمٌ لمن سالم أهل الخیمة، حربٌ لمن حاربهم، ولیّ لمن والاهم، لا یحبّهم إلّا سعید الجدّ طیّب المولد، و لا یبغضهم إلّا شقیّ الجدّ ردی ء الولادة». 

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج  11 ص  12)