اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

سفارش پیامبر(ص) درباره دوستی با اهل بیت(ع)

متن فارسی

او یکی از افراد خیمه ای است که رسول الله علیه السلام بر افراشت و فرمود “: ای گروه مسلمانان، من با هر که با اهل این خیمه دوستی ورزد، دوست و با هر آنکه دشمنی آنان را بر گزیند دشمنم. دوستار کسی هستم که بر اینان مهر بورزد. ساکنان این خیمه را فقط کسی دوست می دارد که نیکبخت واقعی و از تبار پاک باشد و کسی با اینان دشمنی می ورزد که بد بخت واقعی و از خاندان پست باشد. “

 (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج  11 ص  12)

متن عربی

و هو أحد أهل خیمة خیّمها رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم

فقال: «معشر المسلمین أنا سلمٌ لمن سالم أهل الخیمة، حربٌ لمن حاربهم، ولیّ لمن والاهم، لا یحبّهم إلّا سعید الجدّ طیّب المولد، و لا یبغضهم إلّا شقیّ الجدّ ردی ء الولادة». 

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج  11 ص  12)