اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

سوره آل عمران (3)

متن فارسی

آیه 7 :
او چنان خدائی است که فرو فرستاد بر تو قرآن را که بعضی از آن آیات محکمات است آنها اصل قرآنست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۹[divider]
آیه 14 :
آرایش یافته است -برای مردم- دوست داشتن خواستنی‌ها از زنان و فرزندان و بسته‌های فراهم شده زر و سیم و اسبان داغ خورده و چارپایان و کشت کاری‌ها این کالای زندگی گیتی است و بازگشت گاه نیک نزد خدا است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۰[divider]
آیه 18 :
خدا شهادت می‌دهد که هیچ خدایی جز ذات یگانه او نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۲۱۸[divider]
آیه 20 :
پس اگر اسلام آوردند راه یافتند و اگر روی بگرداندند بر تو رساندن پیام است و بس
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۳[divider]
آیه 21 :
آنانکه به آیات خدا کافر می‌شوند و پیامبران را بغیر حق می‌کشند و کسانی را از مردم که به داد و عدل دعوت می‌کنند به قتل می‌رسانند، بر آنها به عذابی دردناک مژده بده
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۷۷[divider]
آیه 25 :
پس چگونه خواهند بود در روزی چون و چرا ناپذیر که همه‌شان را فراهم آریم و آن گاه به هر کس هر چه اندوخته است داده شود و بر ایشان ستم نرود.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۰۹[divider]
آیه 28 :
گروندگان به آئین راستین نبایستی با چشم پوشی از گروندگان، کسانی را دوست و سرپرست خویش بگیرند که از مرز آئین درست، بیرون‏اند و هر کس چنین کند او را با خدا سر و کاری نیست مگر آن که پروا و بیمی از ایشان داشته باشید و خداوند، شما را از نافرمانی خویش پرهیز می‌دهد و سرانجام به سوی او است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۲[divider]
آیه 31 :
اگر خدا را دوست می‌داشته‌اید، مرا پیروی کنید خدا دوستتان خواهد داشت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۱۱[divider]
آیه 33 :
راستی که خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را از مردم جهان برگزید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۲۱[divider]
آیه 34 :
نژاد ابراهیم و عمران بعض آن از بعض دیگر است و خدا شنوا و دانا است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۲۱[divider]
آیه 36 :
پروردگارا، من دختر زاده‌ام -و خدا به آنچه او زایید داناتر بود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۲۵۳[divider]
آیه 44 :
این از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنیم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۲[divider]
آیه 49 :
و خبرتان می‌دهم به چیزی که می‌خورید و در خانه‌تان ذخیره می‌کنید؟
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۶[divider]
آیه 52 :
حواریون گفتند ما یاران خدائیم ایمان آوردیم بخدا
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۳۹[divider]
آیه 53 :
پروردگار ما ایمان آوردیم بآن چه که نازل کردی و پیروی کردیم این پیامبر را
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۳۹[divider]
آیه 61 :
بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم؛
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۸۳[divider]
آیه 62 :
بدرستیکه این هر آینه قصه‌ها و حکایتهای راستیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۴۶۰[divider]
آیه 64 :
به راستی که خداوند بر گروندگان به آئین راستین منت نهاد که از میان ایشان پیامبری برانگیخت تا فرازهائی را که برای راه نمودن به سوی او بایسته است بر ایشان بخواند و ایشان را پاکیزه گرداند و نامه آسمانی و فرزانگی به ایشان آموزد، هر چند که پیش از آن در گمراهی آشکار باشند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۱[divider]
آیه 77 :
کسانیکه پیمان با خدا و سوگندهای خود را به پول ناچیزی معامله می‌کنند اینان در آخرت نصیبی نخواهند داشت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۵[divider]
آیه 88 :
پیوسته در آن می‌مانند، نه کیفر ایشان سبک می‌شود و نه مهلتی می‌یابند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۰[divider]
آیه 92 :
به نیکوئی نمی‌رسید تا از همان چه خود دوست دارید انفاق کنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۶[divider]
آیه 103 :
و نعمت خدا را که بر شما ارزانی داشته بیاد آورید آنگاه که دشمن بودید پس دلهاتان را بهم الفت و انس داد تا بر اثر نعمت و احسانش برادر گشتید.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۱۳[divider]
آیه 104 :
و باید از بین شما گروهی به دعوت به خیر برخیزند و امر به معروف و نهی از منکر کنند، و اینان به راستی رستگارانند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۵۸[divider]
آیه 118 :
ما آیات را برای شما بیان داشتیم و نمایان، اگر اندیشه می‌نمودید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۷۹[divider]
آیه 132 :
خدا را فرمان برید و پیامبر را
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۴۷۸[divider]
آیه 138 :
این [قرآن‏] برای مردم، بیانی، و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۶۹[divider]
آیه 144 :
محمد کسی جز رسولی که رسولانی را پیش از خود، پشت سر گذاشته، نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۸[divider]
آیه 145 :
هیچ نفسی جز به اذن خداوند نمی‌میرد و هنگام آن نوشته شده است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۵۲[divider]
آیه 150 :
آری، خدا مولای شماست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۲۳[divider]
آیه 154 :
میگویند آیا از فتح برای ما نصیبی خواهد بود، بگو فتح و نصرت همه‌اش از آن خدا است در دل خود چیزهائی را پنهان میدارند تا بر تو آشکار نشود می‌گویند اگر ما را نصیبی از فتح بود اینجا کشته نمی‌شدیم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۵[divider]
آیه 155 :
آن عده از شما که در بر خورد دو سپاه گریختند شیطان با پاره‌ای از آنچه بدست آوردند فریفت و لغزاندشان
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۴۴۶[divider]
آیه 167 :
به زبانهایشان چیزهائی می‌گویند که قلوبشان بدان گواهی نمی‌دهد، و خداوند به آنچه که کتمان می‌کنند آگاه‌تر است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۱۷۸[divider]
آیه 168 :
همانا نزدیک ترین مردم به ابراهیم آنانند که از او پیروی کردند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۲۹[divider]
آیه 172 :
کسانی که به دعوت خدا و پیامبر با وجود اینکه زخم برداشته بودند جواب موافق دادند برای آن عده از ایشان که کار نیکو کردند و پرهیزکاری نمودند پاداش عظیمی خواهد بود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۱۶[divider]
آیه 173 :
کسانی که چون مردم بایشان گفتند علیه شما اجتماع و بسیج شده است بنابر این از آنها بترسید، بر ایمانشان بیفزود و گفتند خدا ما را بس است و بهترین عهده‌دار و پشتیبان است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۱۹[divider]
آیه 181 :
آنها که گفتند خدا فقیر است و ما بی‌نیاز
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۱[divider]
آیه 188 :
کسانی که به آنچه آوردند شادمان می‌شوند و دوست می‌دارند برای کارهائی هم که نکرده‌اند ایشان را بستایند هرگز مپندار که ایشان پناهگاهی در برابر کیفر دارند و آنان را است کیفری دردناک
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۱۹[divider]
آیه 193 :
پروردگار ما به درستی که ما شنیدیم ندا کننده‌ای فریاد میزد برای ایمان که به پروردگارتان ایمان آورید، پس ما ایمان آوردیم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۳۹

متن عربی

آیه 7 :

هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتاب

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۹[divider]

آیه 14 :

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَهِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۰[divider]

آیه 18 :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۲۱۸[divider]

آیه 20 :

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغ

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۳[divider]

آیه 21 :

إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۷۷[divider]

آیه 25 :

فَکَیْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِیَوْمٍ لا رَیْبَ فِیهِ وَ وُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۰۹[divider]

آیه 28 :

لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‏ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِیر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۲[divider]

آیه 31 :

قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ‏ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۱۱[divider]

آیه 33 :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۲۱[divider]

آیه 34 :

ذُرِّیَّهً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۲۱[divider]

آیه 36 :

رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَت

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۲۵۳[divider]

آیه 44 :

ذلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْک

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۲[divider]

آیه 49 :

وَ أُنَبِّئُکُمْ بِما تَأْکُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۶[divider]

آیه 52 :

قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۳۹[divider]

آیه 53 :

رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُول

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۳۹[divider]

آیه 61 :

فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۸۳[divider]

آیه 62 :

إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَق

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۴۶۰[divider]

آیه 64 :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۱[divider]

آیه 77 :

إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۵[divider]

آیه 88 :

خالِدِینَ فِیها لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۰[divider]

آیه 92 :

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۶[divider]

آیه 103 :

وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۱۳[divider]

آیه 104 :

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۵۸[divider]

آیه 118 :

قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۷۹[divider]

آیه 132 :

وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُول

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۴۷۸[divider]

آیه 138 :

هذا بَیانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَهٌ لِلْمُتَّقِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۶۹[divider]

آیه 144 :

وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۸[divider]

آیه 145 :

وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کِتاباً مُؤَجَّلا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۵۲[divider]

آیه 150 :

بَلِ اللَّهُ مَوْلاکُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۲۳[divider]

آیه 154 :

یَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَیْ‏ءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ ما لا یُبْدُونَ لَکَ یَقُولُونَ لَوْ کانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَیْ‏ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۵[divider]

آیه 155 :

إِنَّ الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنْکُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطانُ بِبَعْضِ ما کَسَبُوا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۴۴۶[divider]

آیه 167 :

یَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یَکْتُمُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۱۷۸[divider]

آیه 168 :

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۲۹[divider]

آیه 172 :

الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۱۶[divider]

آیه 173 :

الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۱۹[divider]

آیه 181 :

الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِیرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِیاء

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۱[divider]

آیه 188 :

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَهٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۱۹[divider]

آیه 193 :

رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً یُنادِی‏ لِلْإِیمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۳۹