logo-samandehi

سوره ابراهیم (14)

آیه 4 :
خداوند هر که را بخواهد گمراه می‌نماید و هر که را بخواهد راه می‌نماید و او گرامی و فرزانه است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۳۲)


آیه 28 :
آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند ننگریستی؟
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۸۵)

آیه 31 :
بگو به بندگان من که گرویدند نماز را بر پای دارند و آشکارا و پنهانی از آنچه روزی‌شان کرده‌ایم انفاق کنند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۴۷۶)

آیه 34 :
و هر چه که از او خواستید به شما عطا کرد و اگر بخواهید نعمت خدا را بشمارید شمردن نمی‌توانید.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۵ ص ۹)

رفتن به بالا