logo-samandehi

سوره توبه (9)

آیه 12 :
با پیشوایان کفر بجنگید، زیرا با ایشان پیمان بسته نمی‌شود مگر دست باز کشند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۱۵)


آیه 13 و 14 :
آیا از آنها می‌هراسید، اگر مؤمن باشید سزاوار این است که از خدا بترسید. با آنها بجنگید، خدا آنها را به دست شما عذاب می‌کند و رسوا می‌سازد و شما را بر ایشان چیره و پیروز می‌گرداند و دل جمعی مؤمن را خنک و شاد می‌سازد.
(الغدیر فی الکتاب والسنه و الادب ج ۱۰ ص ۲۳۲)

آیه 16 :
و غیر از خدا و فرستاده او و مؤمنان، محرم اسراری نگرفته‌اند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۳۳۶)

آیه 19 :
آیا قرار داده‌اید آب دادن به حاجیها و ساختمان مسجد الحرام را مانند کسی که بخدا و روز جزا ایمان آورده و در راه خدا کوشش می‌کند؟ نه این چنین نیست و این دو هرگز مساوی نیستند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۹۳)

آیه 23 :
ای آنان که به کیش راستین باور دارید، اگر پدران و برادرانتان، بیرون بودن از مرز آئین را بر گرویدن به آن برگزینند شما ایشان را دوست مگیرید و هر که از شما ایشان را دوست بگیرد آنان ستمکاران خواهند بود.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۲۳)

آیه 24 :
بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی که به دست آورده‌اید و تجارتی که از کساد آن می‌هراسید و مسکن‏هائی که بدان خوشدلید نزد شما از خدا و پیغمبر او و جهاد در راه وی محبوب‏تر است، انتظار برید تا خدا فرمان خویش بیارد که خدا گروه عصیان پیشگان را هدایت نمی‌کند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۳۶۰)

آیه 31 :
احبار و رهبان خود( علماء و تارکین دنیا) را خدایان خود گرفتند نه خدای یگانه را
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۱ ص ۴۲۰)

آیه 32 :
می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند، لیکن خدا نمیخواهد مگر اینکه نورش را تمام نماید
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۵ ص ۳۹)

آیه 34 :
و کسانی که زر و سیم را تل انبار می‌کنند و در راه خدا به مصرف نمی‌رسانند نوید ده ایشان را به کیفری دردناک.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۸ ص ۴۱۳)

آیه 35 :
و آن هم روزی که در آتش دوزخ گداخته شوند و پیشانی و پهلوی آنان را به آن داغ کنند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۷ ص ۱۵۳)

آیه 42 :
و خدا میداند که آنها حتما دروغگویند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۹ ص ۵۱۲)

آیه 45 :
دلهای اینان بشک اندر است، و در تردید و حیرت غوطه ‏وراند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۴ ص۳۲۴)

آیه 51 :
جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته هرگز به ما نمی‌رسد. او سرپرست ماست، و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۶۲۳)

آیه 60 :
صدقات فقط برای مستمندان و تهیدستان و کارگزاران آن است و برای کسانی از نامسلمانان که دل ایشان با گرفتن آن نرم شود و نیز برای آزادی بندگان و دادن وام وامداران و صرف در راه خدا و یاری به درماندگان در سفر، قانونی است از سوی خدا و خدا دانا و فرزانه است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۸ ص۳۴۰)

آیه 61 :
و بعض از آنان( منافقین) کسانی هستند که پیغمبر را اذیت میکنند و میگویند که او گوش است، بگو گوش بهتر است برای شما
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۲۴)

آیه 62 :
«برای شما بخدا سوگند یاد می‌کنند تا رضایت شما را جلب کنند».
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۳۸)

آیه 65 و 66 :
بگو آیا بخدا و آیات او و پیامبر استهزاء و سخریه میکردید. عذر نخواهید که بتحقیق کافر شدید بعد از ایمانتان.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۶ ص ۴۷۵)

آیه 70 :
آیا اخبار گذشتگان بدست آنها نرسیده.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۳۵۸)

آیه 71 :
اهل ایمان دوستان یکدیگرند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۱ ص ۶۴۴)

آیه 72 :
خدا به مردان و زنان مؤمن بهشت‏ها وعده داده است که از زیرش نهرها روان است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۷۱)

آیه 79 :
کسانی که به مؤمنان راغب به نیکوکاری که بیش از توانائی خویش نمی‌یابند در کار صدقه دادن عیب می‌گیرند و آنان را در میان خویش دست می‌اندازند خدا تمسخرشان (را تلافی) می‌کند و آنان راست کیفری دردناک.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۴۹۳)

آیه 81 :
بگو آتش دوزخ داغتر است اگر بیندیشند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۷ ص ۱۵۴)

آیه 100 :
و پیش افتاده‌گان اوّلی‌ها از مهاجرین و انصار و کسانی که ایشان را پیروی خوبی کردند خدا از ایشان راضی و آنها هم از خدا راضی هستند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۶ ص ۴۲۸)

آیه 101 :
و از ساکنانِ مدینه [نیز عدّه‌ای‌] بر نفاق خو گرفته‌اند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۲۲۵)

آیه 102 :
و دیگران که به گناهشان اعتراف نموده و کاری نیکو را به کار دیگری بد در آمیختند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۳۷)
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۹۱)

آیه 103 :
از اموال ایشان صدقه‌ای بگیر و بوسیله‌ی آن ایشان را پاک‏نما و تزکیه کن.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۳۶۱)

آیه 111 :
خدا از مؤمنان جان و دارائیشان را خریده به این (بها) که بهشت از آن ایشان باشد.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۷۰)

آیه 113 :
بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مشرکان
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۸۸)

آیه 114 :
و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده‌ای که به او داده بود، نبود. و[لی‌] هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست. راستی، ابراهیم، دلسوزی بردبار بود.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۴)

آیه 115 :
قومی را که خداوند هدایتشان کند، تا راه پرهیز از خطاها را بر آنها ننماید، به گمراهی نمی‌کشاند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۷۰)

آیه 119 :
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و با راستان باشید
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۴۳۰)

آیه 128 :
همانا پیامبری از جنس شما نزد شما آمد
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۴۴۱)

رفتن به بالا