اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

سوره توبه (9)

متن فارسی

آیه 12 :
با پیشوایان کفر بجنگید، زیرا با ایشان پیمان بسته نمی‌شود مگر دست باز کشند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۱۵)[divider]
آیه 13 و 14 :
آیا از آنها می‌هراسید، اگر مؤمن باشید سزاوار این است که از خدا بترسید. با آنها بجنگید، خدا آنها را به دست شما عذاب می‌کند و رسوا می‌سازد و شما را بر ایشان چیره و پیروز می‌گرداند و دل جمعی مؤمن را خنک و شاد می‌سازد.
(الغدیر فی الکتاب والسنه و الادب ج ۱۰ ص ۲۳۲)[divider]
آیه 16 :
و غیر از خدا و فرستاده او و مؤمنان، محرم اسراری نگرفته‌اند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۳۳۶)[divider]
آیه 19 :
آیا قرار داده‌اید آب دادن به حاجیها و ساختمان مسجد الحرام را مانند کسی که بخدا و روز جزا ایمان آورده و در راه خدا کوشش می‌کند؟ نه این چنین نیست و این دو هرگز مساوی نیستند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۹۳)[divider]
آیه 23 :
ای آنان که به کیش راستین باور دارید، اگر پدران و برادرانتان، بیرون بودن از مرز آئین را بر گرویدن به آن برگزینند شما ایشان را دوست مگیرید و هر که از شما ایشان را دوست بگیرد آنان ستمکاران خواهند بود.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۲۳)[divider]
آیه 24 :
بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی که به دست آورده‌اید و تجارتی که از کساد آن می‌هراسید و مسکن‏هائی که بدان خوشدلید نزد شما از خدا و پیغمبر او و جهاد در راه وی محبوب‏تر است، انتظار برید تا خدا فرمان خویش بیارد که خدا گروه عصیان پیشگان را هدایت نمی‌کند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۳۶۰)[divider]
آیه 31 :
احبار و رهبان خود( علماء و تارکین دنیا) را خدایان خود گرفتند نه خدای یگانه را
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۱ ص ۴۲۰)[divider]
آیه 32 :
می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند، لیکن خدا نمیخواهد مگر اینکه نورش را تمام نماید
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۵ ص ۳۹)[divider]
آیه 34 :
و کسانی که زر و سیم را تل انبار می‌کنند و در راه خدا به مصرف نمی‌رسانند نوید ده ایشان را به کیفری دردناک.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۸ ص ۴۱۳)[divider]
آیه 35 :
و آن هم روزی که در آتش دوزخ گداخته شوند و پیشانی و پهلوی آنان را به آن داغ کنند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۷ ص ۱۵۳)[divider]
آیه 42 :
و خدا میداند که آنها حتما دروغگویند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۹ ص ۵۱۲)[divider]
آیه 45 :
دلهای اینان بشک اندر است، و در تردید و حیرت غوطه ‏وراند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۴ ص۳۲۴)[divider]
آیه 51 :
جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته هرگز به ما نمی‌رسد. او سرپرست ماست، و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۶۲۳)[divider]
آیه 60 :
صدقات فقط برای مستمندان و تهیدستان و کارگزاران آن است و برای کسانی از نامسلمانان که دل ایشان با گرفتن آن نرم شود و نیز برای آزادی بندگان و دادن وام وامداران و صرف در راه خدا و یاری به درماندگان در سفر، قانونی است از سوی خدا و خدا دانا و فرزانه است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۸ ص۳۴۰)[divider]
آیه 61 :
و بعض از آنان( منافقین) کسانی هستند که پیغمبر را اذیت میکنند و میگویند که او گوش است، بگو گوش بهتر است برای شما
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۲۴)[divider]
آیه 62 :
«برای شما بخدا سوگند یاد می‌کنند تا رضایت شما را جلب کنند».
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۳۸)[divider]
آیه 65 و 66 :
بگو آیا بخدا و آیات او و پیامبر استهزاء و سخریه میکردید. عذر نخواهید که بتحقیق کافر شدید بعد از ایمانتان.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۶ ص ۴۷۵)[divider]
آیه 70 :
آیا اخبار گذشتگان بدست آنها نرسیده.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۳۵۸)[divider]
آیه 71 :
اهل ایمان دوستان یکدیگرند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۱ ص ۶۴۴)[divider]
آیه 72 :
خدا به مردان و زنان مؤمن بهشت‏ها وعده داده است که از زیرش نهرها روان است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۷۱)[divider]
آیه 79 :
کسانی که به مؤمنان راغب به نیکوکاری که بیش از توانائی خویش نمی‌یابند در کار صدقه دادن عیب می‌گیرند و آنان را در میان خویش دست می‌اندازند خدا تمسخرشان (را تلافی) می‌کند و آنان راست کیفری دردناک.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۴۹۳)[divider]
آیه 81 :
بگو آتش دوزخ داغتر است اگر بیندیشند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۷ ص ۱۵۴)[divider]
آیه 100 :
و پیش افتاده‌گان اوّلی‌ها از مهاجرین و انصار و کسانی که ایشان را پیروی خوبی کردند خدا از ایشان راضی و آنها هم از خدا راضی هستند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۶ ص ۴۲۸)[divider]
آیه 101 :
و از ساکنانِ مدینه [نیز عدّه‌ای‌] بر نفاق خو گرفته‌اند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۲۲۵)[divider]
آیه 102 :
و دیگران که به گناهشان اعتراف نموده و کاری نیکو را به کار دیگری بد در آمیختند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۳۷)
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۹۱)[divider]
آیه 103 :
از اموال ایشان صدقه‌ای بگیر و بوسیله‌ی آن ایشان را پاک‏نما و تزکیه کن.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۳۶۱)[divider]
آیه 111 :
خدا از مؤمنان جان و دارائیشان را خریده به این (بها) که بهشت از آن ایشان باشد.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۷۰)[divider]
آیه 113 :
بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مشرکان
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۸۸)[divider]
آیه 114 :
و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده‌ای که به او داده بود، نبود. و[لی‌] هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست. راستی، ابراهیم، دلسوزی بردبار بود.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۴)[divider]
آیه 115 :
قومی را که خداوند هدایتشان کند، تا راه پرهیز از خطاها را بر آنها ننماید، به گمراهی نمی‌کشاند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۷۰)[divider]
آیه 119 :
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و با راستان باشید
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۴۳۰)[divider]
آیه 128 :
همانا پیامبری از جنس شما نزد شما آمد
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۴۴۱)

متن عربی

آیه 12 :

فَقاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ‏

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۱۵)[divider]

آیه 13 و 14 :

أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ* قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ‏

(الغدیر فی الکتاب والسنه و الادب ج ۱۰ ص ۲۳۲)[divider]

آیه 16 :

… وَ لَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَهً…

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۳۳۶)[divider]

آیه 19 :

أَ جَعَلْتُمْ سِقایَهَ الْحاجِّ وَ عِمارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۹۳)[divider]

آیه 23 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أَوْلِیاءَ إِنِ‏ اسْتَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَى الْإِیمانِ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون .

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۲۳)[divider]

آیه 24 :

قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ وَ إِخْوانُکُمْ‏ وَ أَزْواجُکُمْ وَ عَشِیرَتُکُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَهٌ تَخْشَوْنَ کَسادَها وَ مَساکِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ‏

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۳۶۰)[divider]

آیه 31 :

اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ…

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۱ ص ۴۲۰)[divider]

آیه 32 :

یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ‏
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۵ ص ۳۹)[divider]

آیه 34 :

وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ‏
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۸ ص ۴۱۳)[divider]

آیه 35 :

یَوْمَ یُحْمى‏ عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ‏

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۷ ص ۱۵۳)[divider]

آیه 42 :

وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُون

و خدا میداند که آنها حتما دروغگویند

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۹ ص ۵۱۲)[divider]

آیه 45 :

وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُون

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۴ ص۳۲۴)[divider]

آیه 51 :

ما کَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُون.

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۶۲۳)[divider]

آیه 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ‏.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۸ ص۳۴۰)[divider]

آیه 61 :

وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ…

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۲۴)[divider]

آیه 62 :

یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ‏
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۳۸)[divider]

آیه 65 و 66 :

قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آیاتِهِ وَ رَسُولِهِ کُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ …

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۶ ص ۴۷۵)[divider]

آیه 70 :

أَ لَمْ یَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۳۵۸)[divider]

آیه 71 :

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ‏
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۱ ص ۶۴۴)[divider]

آیه 72 :

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۷۱)[divider]

آیه 79 :

الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدَقاتِ وَ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ‏.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۴۹۳)[divider]

آیه 81 :

قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ کانُوا یَفْقَهُونَ‏
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۷ ص ۱۵۴)[divider]

آیه 100 :

«وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ‏ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ»
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج۶ ص ۴۲۸)[divider]

آیه 101 :

وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ‏

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۲۲۵)[divider]

آیه 102 :

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۳۷)

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۹۱)[divider]

آیه 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها
(الغدیر فی الکتاب و السنه  و الادب ج ۸ ص ۳۶۱)[divider]

آیه 111 :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۷۰)[divider]

آیه 113 :

ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ‏

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۸۸)[divider]

آیه 114 :

وَ ما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَها إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیم

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۴)[divider]

آیه 115 :

وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ‏

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۷۰)[divider]

آیه 119 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ‏.

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۴۳۰)[divider]

آیه 128 :

لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ‏.

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۴۴۱)