اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سوره تکویر (81)

متن فارسی

آیه 12 :
و آن هنگام که دوزخ را سخت بیفروزند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]
آیه 18 :
سوگند به صبح چون دمیدن گیرد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۵۰[divider]
آیه 27 :
آن نیست مگر یاد آوری برای جهانیان
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۲[divider]
آیه 28 :
برای هر کس از شما که بخواهد بر راه راست باشد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۲

متن عربی

آیه 12 :

وَ إِذَا الْجَحِیمُ سُعِّرَت

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]

آیه 18 :

وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّس

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۵۰[divider]

آیه 27 :

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعالَمِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۲[divider]

آیه 28 :

لِمَنْ شاءَ مِنْکُمْ أَنْ یَسْتَقِیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۲