logo-samandehi

سوره حج (22)

آیه 11 :
و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال [و بدون عمل‏] می‌پرستد
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۸۶)


آیه 14 :
خدا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای پسندیده کردند به بهشت‏ها در می‌آورد که از زیرش نهرها روان است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۷۰)

آیه 18 :
آیا نمی‌بینی که هر که در آسمانها و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درخت و جنبندگان و بسیاری از مردم خدا را سجده می‌کنند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه والادب ج ۱۱ ص ۲۱۸)

آیه 19 :
این دو گروه -یکی از مؤمنان و دیگری از کافران- که در دین خدا با هم به نبرد برخاستند مخالف و دشمن یکدیگرند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۷ ص ۲۷۳)

آیه 32 :
و کیست که بزرگ دارد شعایر خدا را که آن از تقوای دلهاست.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۶ ص ۲۰۸)

آیه 35 :
و برپا دارندگان نماز و از آن چه روزی‌شان کردیم انفاق می‌کنند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۴۷۶)

آیه 39 :
به کسانی که ستم دیده‌اند چون ستمدیده‌اند اجازه (پیکار) داده شد، و خدا قادر به یاری و پیروزی ایشان است .
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۹ ص ۲۱۱)

پآیه 46 :
کوری نه از دیدگان که از دل‏های درون سینه‌ها است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۱۳۳)

آیه 52 :
و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۵ ص ۷۴)

آیه 75 :
و خدا از فرشتگان فرستادگانی و از مردمان خلقی را برگزیده
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۴۸)

آیه 78 :
قرار داده نشده برای شما در دین حرجی
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۶ ص ۴۵۴)

رفتن به بالا