logo-samandehi

سوره زمر (39)

آیه 7 :
اگر ناسپاسی کنید خداوند از شما بی‌ نیاز خواهد بود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۰۸


آیه 9 :
آیا کسی که سراسر شب را به دعا و نماز و سجده به سر می آورد و از آخرت بیمناک است و رحمت پروردگارش را امید میبرد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۳۹
بگو آنان که می‌دانند با آنان که نمی‌دانند برابرند؟
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۹۵

آیه 18 :
کسانی که سخن را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند آنانند کسانی که خداوند راهنمائیشان کرده و آنانند خردمندان
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۹۶

آیه 19 :
پس آیا کسی که فرمان عذاب بر او واجب آمده [کجا روی رهایی دارد]؟ آیا تو کسی را که در آتش است می‌رهانی؟
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۰۸

آیه 21 :
وای بر سنگدلان
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۱۹

آیه 22 :
کسی که خداوند سینه ‏اش را برای اسلام فراخ نموده است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۷۸

آیه 29 :
خدا مردی را مثل زده است که شرکای ستیزه ‏جوئی دارد و مردی را که هم ساز مردی است آیا این دو به عنوان دو نمونه، متساوی و همسانند؟
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۴۰۷

آیه 30 :
به راستی تو میرنده ‏ای و البته آنان میرندگانند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۴۹

آیه 36 :
آیا خدا کفایت‏ کننده بنده ‏اش نیست؟
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۴۸۸

آیه 41 :
پس هر که راه یافت به سود خود او است و هر که گمراه شد پس تنها به زیان خود گمراه می‌شود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۰۸

آیه 42 :
پس نگاه می‌دارد آنرا که مرگ را بر آن گزارش داد و دیگری را تا وقتی که نام برده شد می‌فرست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۷۵

آیه 53 :
خداوند همه گناهان را می‌بخشاید.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۱۹۰

رفتن به بالا