اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سوره صافات (37)

متن فارسی

آیه 24 :
و بازداشتشان نمایید که آنها مسؤولند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۷۳[divider]
آیه 83 :
و بیگمان، ابراهیم از پیروان اوست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۳۰[divider]
آیه 146 :
و ما رویانیدیم بر او درختی از کدو
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۵۰

متن عربی

آیه 24 :

وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ‏ مسؤُولُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۷۳[divider]

آیه 83 :

وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۳۰[divider]

آیه 146 :

وَ أَنْبَتْنا عَلَیْهِ شَجَرَهً مِنْ یَقْطِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۵۰