logo-samandehi

سوره ص (38)

آیه 7 :
این جز از خود ساختن نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۷۰


آیه 22 :
دو صاحب دعوائیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است میان ما به حق حکم کن و جور مکن
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۹۳

آیه 26 :
پس داوری و قضاوت کن میان مردم براستی و پیروی از هوا نکن تا تو را از راه خدا گمراه کند.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۴۶۹

آیه 32 :
تا [هنگام نماز گذشت و خورشید] در پس حجابِ ظلمت شد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۴۴۴

آیه 67 :
بگو خبر بزرگی است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۵۸

آیه 68 :
که شما از آن رو گردانید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۵۸

آیه 86 :
و من از کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۳۶

رفتن به بالا