اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

سوره عبس (80)

متن فارسی

آیه 11 :
زنهار [چنین مکن‏] این [آیات‏] پندی است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۲۵[divider]
آیه 12 :
تا هر که خواهد، از آن پند گیرد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۲۵[divider]
آیه 13 :
در صحیفه‌هایی ارجمند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۲۵[divider]
آیه 26 :
ما شکافتیم زمین را شکافتنی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۲۱[divider]
آیه 27 :
پس ما رویانیدیم در زمین دانه
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]
آیه 28 :
و انگور و نوعی خرما
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]
آیه 29 :
و زیتون و درخت خرما
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]
آیه 30 :
و باغهای پر درخت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]
آیه 31 :
و میوه و چراگاه
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]
آیه 32 :
خوراک برای شما و حیوانات شما
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۴۱۴[divider]
آیه 38 :
در آن روز، چهره‌هایی درخشانند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۴۱[divider]
آیه 39 :
خندان [و] شادانند.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۴۱[divider]
آیه 40 :
و در آن روز، چهره‌هایی است که بر آنها غبار نشسته
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۴۱[divider]
آیه 41 :
[و] آنها را تاریکی پوشانده است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۴۱

متن عربی

آیه 11 :

إِنَّها تَذْکِرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۲۵[divider]

آیه 12 :

فَمَنْ شاءَ ذَکَرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۲۵[divider]

آیه 13 :

فِی صُحُفٍ مُکَرَّمَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۲۵[divider]

آیه 26 :

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۲۱[divider]

آیه 27 :

فَأَنْبَتْنا فِیها حَبًّا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]

آیه 28 :

وَ عِنَباً وَ قَضْبا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]

آیه 29 :

وَ زَیْتُوناً وَ نَخْلا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]

آیه 30 :

وَ حَدائِقَ غُلْبا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]

آیه 31 :

وَ فاکِهَهً وَ أَبًّا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۴۲[divider]

آیه 32 :

مَتاعاً لَکُمْ وَ لِأَنْعامِکُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۴۱۴[divider]

آیه 38 :

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۴۱[divider]

آیه 39 :

ضاحِکَهٌ مُسْتَبْشِرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۴۱[divider]

آیه 40 :

وَ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْها غَبَرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۴۱[divider]

آیه 41 :

تَرْهَقُها قَتَرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۴۱