logo-samandehi

سوره غافر (40)

آیه 5 :
و با حرفهای پوچ و بی اساس به مجادله برخاستند تا به وسیله آن حق را از بین ببرند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۵۱۴


آیه 11 :
پروردگارا، دو بار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی. به گناهانمان اعتراف کردیم؛ پس آیا راه بیرون‏شدنی [از آتش‏] هست؟
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۳۶۷

آیه 17 :
امروز هر کس سزای آنچه را بدست آورده خواهد دید و امروز ستمی نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۰۸

آیه 18 :
ایشان را از آن روز نزدیک بیم ده، همان هنگام که دل‏ها با فرو بردن خشم، نزدیک گلوها رسیده و ستمگران نه دوستی دارند و نه میانجی‌ ای که فرمان وی برده شود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱

آیه 28 :
اگر دروغگو باشد که دروغش به زیان خودش است و اگر راستگو باشد بهری از آن چه به شما وعده می‌کند به شما می‌رسد به راستی که خداوند کسی را که افراط کار و دروغگو باشد هدایت نمی‌کند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۲۰

آیه 29 :
من جز آنچه می‌بینم شما را نشان ندادم و جز به راه راست شما را نمی‌خوانم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۰۱

آیه 35 :
کسانی که در آیات خدا با نداشتن دلیل و برهان به جدال و کشمکش پردازند نزد خدا و مردم با ایمان، دشمنی بزرگی را مرتکب شده‌اند و خدا این چنین بر دل‏های متکبران جبار، مهر می‌زند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۲۵

آیه 38 :
ای قوم به پیروی من برخیزید تا شما را براه راست هدایت کنم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۵۳

آیه 49 :
آنان که در آتش‏اند به کارگزاران دوزخ می‌گویند پروردگار خویش را بخوانید که به اندازه یک روز این کیفر دادن را سبک گرداند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱

آیه 50 :
و آنان گویند آیا برانگیختگان شما با نشانه‌های روشن به نزد شما نیامدند؟ گویند آری، گویند پس بخوانید که خدا خوانی ناسپاسان جز در گمراهی نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱

آیه 58 :
کور با بینا و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند برابر نیستند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۲۹

آیه 66 :
و مأمورم که فرمانبر پروردگار جهانیان باشم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۴۰

آیه 68 :
اوست که زنده می‌کند و می‌میراند و چون پدیده‌ای را خواست تنها به این گونه خواهد بود که به آن می‌گوید باش! پس جامه هستی می‌پوشد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۹۴

آیه 70 :
خدا است که نهاد برای شما چهار پایان را تا بر آن سوار شوید و از آن‏ها بخورید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۳۰

رفتن به بالا