logo-samandehi

سوره فاطر (35)

آیه 18 :
بار گناه هیچکس را بر دوش دیگری ننهند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۲
تنها کسانیکه از خدایشان در نهان می‌ترسند می‌ترسانی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۸۲


آیه 22 :
خداوند هر که را خواهد می‌ شنواند و تو آن کس را که در گور است نتوانی شنوا گردانی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۹۴

آیه 28 :
از میان بندگان، تنها دانشمندان ‏اند که از خدا می‌ ترسند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۹

آیه 29 :
کسانی که کتاب خدا را خوانده، نماز بپا می‌دارند و از آنچه آنان را روزی کردیم انفاق می‌کنند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۴

آیه 32 :
برخی از ایشان بر خویش ستم می‌کنند و برخی‌شان استواری و پایداری می‌نمایند و برخی‌شان در کارهای نیکو پیشاهنگ‏اند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۰۷

آیه 36 :
آنان که کفر ورزیدند برای ایشان است آتش دوزخ نه روزگارشان را به پایان رسانند که بمیرند و نه کیفر ایشان سبک گردد. و به آن گونه است که هر ناسپاس را سزا می‌دهیم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۰

آیه 38 :
خدا دانای غیب آسمان‏ها و زمین است او دانای به اسرار دل‏ها است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۸

آیه 43 :
آیا اینان جز آنکه به طریقه امم گذشته هلاک شوند، انتظار دارند؟ هرگز برای سنت خدا تبدیل و تحویلی نخواهی یافت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۲۳۹

آیه 45 :
پس هرگاه اجلشان فرا رسد، به درستی که خداوند بحال بندگانش بینا است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۷۵

رفتن به بالا