اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

سوره قیامه (75)

متن فارسی

آیه 14 :
آدمی بر (نیک و بد) خویشتن بینا است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۲۲[divider]
آیه 15 :
هر چند دست بهانه‌هائی برای خود بیارد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۲۲[divider]
آیه 36 :
آیا انسانی خیال میکند که او را وا میگذارند مهمل و بی حساب
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۴۳

متن عربی

آیه 14 :

بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِیرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۲۲[divider]

آیه 15 :

وَ لَوْ أَلْقى‏ مَعاذِیرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۲۲[divider]

آیه 36 :

أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۴۳