اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سوره مرسلات (77)

متن فارسی

آیه 32 :
و شراره‌هائی بیافکند که هر زبانه‌اش به یک کاخ می‌ماند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]
آیه 33 :
و به شتران زردموی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳

متن عربی

آیه 32 :

تَرْمِی بِشَرَرٍ کَالْقَصْر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]

آیه 33 :

کَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳