اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

سوره نساء (4)

متن فارسی

آیه 10 :
آنان که اموال یتیمان را به بیداد می‌خورند، تنها آتش در شکم خود کرده‌اند.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۳[divider]
آیه 11 :
و بهره هر مردی معادل بهره دو زن است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۲۹

اگر (میت) برادرانی داشته باشد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۱۶[divider]
آیه 14 :
هر کس فرمان خدا و پیامبرش را نبرد و از حدود و مقرراتش تجاوز نماید او را به آتش در خواهد آورد و در آن جاودانه خواهد بود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۰۵[divider]
آیه 17 :
توبه‌پذیری برای خدا فقط منحصر به کسانی است که از روی نادانی کار زشت می‌کنند و بعد به زودی توبه می‌نمایند، اینان هستند که خدا توبه‌شان را می‌پذیرد، و خدا بسیار دانا و حکیم است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۰۶[divider]
آیه 18 :
توبه برای کسانی نیست که کار زشت می‌کنند تا آنکه وقتی مرگشان در رسید می‌گویند من اکنون توبه می‌کنم، و نه برای کسانی است که در حال کافر بودن می‌میرند، اینها را برایشان عذابی دردناک مهیا کرده‌ایم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۰۶[divider]
آیه 20 :
و به یکی از آنان مال فراوانی داده باشید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۳۷[divider]
آیه 22 :
که این به راستی رفتاری زشت و کین توزانه و راهی بد بود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۱۹[divider]
آیه 23 :
و این که دو خواهر را با هم داشته باشید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۰۸[divider]
آیه 24 :
آنچه از آنان بهره گرفتید مزدشان را واجب است بپردازید.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۴۷[divider]
آیه 25 :
و هر کس از شما از جهت مکنت نتواند زنان عفیف مؤمن به نکاح آرد از آن چه مالک شده‌اید -از کنیزان مؤمن- گیرد، خدا به ایمان شما داناتر است همه از یکدیگرید آن‏ها را به اذن کسانشان به زنی گیرید و مهرشان را به شایستگی بدهید که عفیفان باشند نه زناکار و رفیق‏گیر، و چون شوهردار شدند اگر کار بدی کردند مجازاتشان نصف زنان آزاد است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۸۰[divider]
آیه 29 :
دارائیهای یکدیگر را به ناحق مخورید مگر بازرگانی و داد و ستدی از روی رضا و رغبت کرده باشید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۸۲[divider]
آیه 31 :
از گناهان کبیره که از آن منع گشته‌اید دوری کنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۷۸[divider]
آیه 35 :
پس برانگیزند حاکمی از خویشان مرد و حکمی از خویشان زن.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۴۰[divider]
آیه 38 :
و کسانی که دارائی‌هاشان را برای نمایش به مردم انفاق می‌کنند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۶[divider]
آیه 43 :
ای کسانی که (به آئین راستین) گرویده‌اید هنگامی که مست هستید نزدیک نماز نشوید تا بدانید چه می‌گوئید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۶[divider]
آیه 46 :
و اگر می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم، تو هم بشنو و بحال ما بنگر، هر آینه برای آنان بهتر و استوارتر بود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۶۷[divider]
آیه 47 :
پیش از آنکه چهره‌هائی را دگرگون سازیم و آنها را به پشت سر برگردانیم یا آنها را لعنت کنیم همانطور که اصحاب سبت را لعنت نمودیم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۴۲۶[divider]
آیه 50 :
بنگر که چگونه بر خداوند دروغ می‌بندند و همین گناه آشکار برایشان بس است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۶[divider]
آیه 54 :
مردم را بر آنچه خدایشان از فضلش داده است رشگ می‌برند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۹۳[divider]
آیه 59 :
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۳۶[divider]
آیه 64 :
و ما هیچ برانگیخته‌ای نفرستادیم مگر آنکه با دستور خداوند فرمان او را ببرند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۸۴[divider]
آیه 66 :
اگر اینان آنچه را بدانها اندرز میدادند عمل میکردند، برای آنان بهتر و در پایداری کارشان مؤثرتر بود.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۹[divider]
آیه 78 :
این چیست که این قوم هیچ سخنی نمی‌فهمند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۸[divider]
آیه 80 :
هر که پیامبر را فرمان برد خدا را فرمان برده باشد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۴۷۸[divider]
آیه 82 :
و اگر جز از نزد خدا بود البته ناهماهنگی‌های بسیار در آن می‌یافتند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۰۵[divider]
آیه 88 :
آیا می‌خواهید آن که را خدا گمراه ساخته راه بنمائید؟
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۲[divider]
آیه 92 :
هرگز فرد با ایمانی، یک شخص با ایمان را نمی‌تواند بکشد مگر آنکه به اشتباه و خطا باشد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۷۶

و زوجه از اهل است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۳۸[divider]
آیه 93 :
و هر کس آگاهانه کسی از گروندگان به این کیش را بکشد سزای او دوزخ است که پیوسته در آن خواهد ماند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۱۹[divider]
آیه 95 :
همه را خداوند نوید نیکو داده و آنان را که (در راه او) به کوشش و پیکار برخاستند بر خانه‌نشینان- با پاداشی بزرگ- برتری نهاده است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۹۵[divider]
آیه 101 :
گناهی بر شما نیست که نماز را شکسته بخوانید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۱۶۱[divider]
آیه 108 :
اینان از مردم می‌ترسند ولی از خدائی که هنگام سوء نیت‏هایشان با آنها نمی‌ترسند و خدا به آنچه می‌کنند آگاه است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۷۰[divider]
آیه 111 :
و هر که گناهی انجام دهد فقط علیه خویش و بعهده خویش انجام داده است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۹۷[divider]
آیه 113 :
و تعلیم کرد تو را چیزیکه نبودی که بتوانی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۰۹[divider]
آیه 115 :
و آن کس که با آشکار شدن راه هدایت، با پیامبر (ص)، خلاف و دشمنی ابراز دارد و راهی جز راه مؤمنان را پیروی کند، او را در کارش، آزاد می‌گذاریم و به عذاب جهنم مبتلایش میسازیم، و او به بد راهی افتاده است.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۴۹[divider]
آیه 119 :
هر آینه آنها را امر می‌کنم و آنها به راستی که آفرینش خدا را دگرگونه می‌کنند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۹۵[divider]
آیه 123 :
هر که کار بد کند کیفر آنرا خواهد دید و برای خویش جز خدا حامی و یاوری نخواهد یافت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۹۷[divider]
آیه 124 :
هر مرد و زنی که مؤمن باشد و از کارهای پسندیده انجام دهد چنین کسان به بهشت درخواهند آمد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۷۱[divider]
آیه 135 :
ای کسانی که ایمان آوردید از پایدارندگان سرسخت عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۰۶

اگر توانگر یا مستمندی باشد خداوند به هر دو، سزاوارتر است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۳۳[divider]
آیه 139 :
آنان که با چشم پوشی از گروندگان به آئین راستین، کسانی را که از آن آئین بیرون‏اند دوست و سرپرست خود می‌گیرند آیا ارجمندی را نزد آنان می‌جویند؟
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۲[divider]
آیه 144 :
ای کسانی که به آئین راستین گرویده‌اید! با چشم پوشی از گروندگان، کسانی را که بیرون از کیش شمایند سرپرست و دوست خویش نگیرید. آیا می‌خواهید برای خداوند و به زیان خودتان نشانه‌ای روشن پدید آرید.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۱[divider]
آیه 176 :
از تو درباره کلاله پرسش می‌کنند بگو خداوند چنین فرمان می‌دهد که اگر کسی بمرد و فرزند نداشت ولی وی را خواهری بود پس نیمی از آن چه بر جای نهاده از آن او است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۴۰

متن عربی

آیه 10 :

إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نارا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۳[divider]

آیه 11 :

لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۲۹

 

فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۱۶[divider]

آیه 14 :

وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِیها

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۰۵[divider]

آیه 17 :

إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَهٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیما

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۰۶[divider]

آیه 18 :

وَ لَیْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِیما

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۰۶[divider]

آیه 20 :

وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۳۷[divider]

آیه 22 :

إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۱۹[divider]

آیه 23 :

وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۰۸[divider]

آیه 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۴۷[divider]

آیه 25 :

وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذاب

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۸۰[divider]

آیه 29 :

لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراض

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۸۲[divider]

آیه 31 :

إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۳۷۸[divider]

آیه 35 :

فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۴۰[divider]

آیه 38 :

وَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاس

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۶[divider]

آیه 43 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَ أَنْتُمْ سُکارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۶[divider]

آیه 46 :

وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَکانَ خَیْراً لَهُمْ وَ أَقْوَم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۶۷[divider]

آیه 47 :

مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى‏ أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ کَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْت

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۴۲۶[divider]

آیه 50 :

انْظُرْ کَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَ کَفى‏ بِهِ إِثْماً مُبِینا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۶[divider]

آیه 54 :

أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۹۳[divider]

آیه 59 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۳۶[divider]

آیه 64 :

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۸۴[divider]

آیه 66 :

وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما یُوعَظُونَ بِهِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِیتا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۹[divider]

آیه 78 :

فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا یَکادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۸[divider]

آیه 80 :

مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۴۷۸[divider]

آیه 82 :

وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیرا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۰۵[divider]

آیه 88 :

أَ تُرِیدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۲[divider]

آیه 92 :

وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأ

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۷۶[divider]

فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۳۸[divider]

آیه 93 :

وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها

 الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۱۹[divider]

آیه 95 :

وَ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِینَ عَلَى الْقاعِدِینَ أَجْراً عَظِیما

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۹۵[divider]

آیه 101 :

فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۱۶۱[divider]

آیه 108 :

یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ یُبَیِّتُونَ ما لا یَرْضى‏ مِنَ الْقَوْلِ‏ وَ کانَ اللَّهُ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیطا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۷۰[divider]

آیه 111 :

وَ مَنْ یَکْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما یَکْسِبُهُ عَلى‏ نَفْسِه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۹۷[divider]

آیه 113 :

وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۰۹[divider]

آیه 115 :

وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدى‏ وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ‏ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیرا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۴۹[divider]

آیه 119 :

وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۹۵[divider]

آیه 123 :

مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِهِ وَ لا یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیًّا وَ لا نَصِیرا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۹۷[divider]

آیه 124 :

وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۷۱[divider]

آیه 135 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۰۶

 

إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلى‏ بِهِما

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۳۳[divider]

آیه 139 :

الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۲[divider]

آیه 144 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ تُرِیدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَیْکُمْ سُلْطاناً مُبِینا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۱

آیه 176 :

یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَک

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۴۰