logo-samandehi

سوره نور (24)

آیه 2 :
زن و مرد زناکار به هر کدام بایستی صد تازیانه بزنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۸۰


آیه 4 :
کسانی که زنان عفیفه و پاکدامن را نسبت ناروا میدهند و چهار شاهد نمیآورند پس آنها را هشتاد شلاق بزنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۰۵

آیه 11 :
کسانی که تهمت زنند از گروه شمایند، آن را نباید برای خود شر پندارید بلکه بسود شما است. هر کس گناهی مرتکب شود، برای خود اوست و آن کس که این کار بزرگ را بر عهده گرفت عذاب بزرگی از آن او خواهد بود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۹۷

آیه 15 :
وقتی آن را دهان به دهان نقل می‌کردید به زبان‏های خویش چیزها می‌گفتید که درباره آن، چیزی نمی دانستید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۸

آیه 19 :
برای کسانی که دوست میدارند، در میان مردم با ایمان کارهای زشت و زننده انتشار یابد، در دنیا و آخرت عذابی دردناک مقرر است.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۵

آیه 21 :
این شیطانی است که میخواهد بین شما دشمنی و خشم بیاندازد پیروی از گامهایش نکنید هر کس از گامهای شیطان پیروی کند، او را به فحشاء و اعمال ننگین وادار می‌سازد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۹۸

آیه 22 :
توانگران و دهشکاران شما سوگند نخورند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۷۴

آیه 33 :
از بردگان تان آنها که مایل به بستن قرار داد «مکاتبه» اند با آنها قرار داد بندید مشروط به اینکه در آنها خیری دانسته باشید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۲

آیه 54 :
پس اگر روی بگردانید بر او است آن چه بر گردن وی نهاده شده و بر شما است آن چه برگردن شما نهاده شده و اگر از او فرمان برید راه می‌یابید و جز رسانیدن آشکار پیام بر پیامگذار چیزی نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۰

آیه 61 :
هر گاه داخل خانه ‏ای شدید سلام کنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۷۳

رفتن به بالا