اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

سکه‌های نقره از آسمان

متن فارسی

درهم هایی از آسمان برای عثمان فرستاده شد که در آنها نوشته شده بود: ضرب کرد رحمان برای عثمان بن عفان.

این حدیث را ابن درویش حوت، در اسنى المطالب صفحه 287 آورده و گفته است: این دروغ شاخدارى است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 514)

متن عربی

 الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 515

67- إنّ عثمان رضى الله عنه جاءته دراهم من السماء مکتوب علیها: ضرب الرحمن إلى عثمان بن عفّان.

 ذکره ابن درویش الحوت فی أسنى المطالب «1» (ص 287) و قال: کذب شنیع.