logo-samandehi

سکه‌های نقره از آسمان

درهم هایی از آسمان برای عثمان فرستاده شد که در آنها نوشته شده بود: ضرب کرد رحمان برای عثمان بن عفان.

این حدیث را ابن درویش حوت، در اسنى المطالب صفحه 287 آورده و گفته است: این دروغ شاخدارى است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 514)

رفتن به بالا