اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

سید یحیی شروانی شش ماه غذا نخورد

متن فارسی

“حکایت کرده اند که سید یحیی پسر سید بهاء الدین شروانی حنفی متوفی 786 در اواخر عمرش بمقدار شش ماه هیچ غذا نخورد
“امینی ” می گوید: هر گاه طبیعت انسانی این را بپذیرد و عقل سلیم قبول کند، باید گفت که آفرین بر او. اما می دانید که…

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص237)

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص237

 

86- زاهد لم یأکل طعاماً مدة ستّة أشهر

حُکی أنَّ السیّد یحیی ابن السیّد بهاء الدین الشروانی الحنفیّ المتوفّی (868) کان لم یأکل طعاماً فی آخر عمره مقدار ستّة أشهر «3».

قال الأمینی: حبّذا لو قبلته الطبیعة البشریّة، و خضع له العقل السلیم، لکنّک تعلم ….