اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شأن نزول دروغین برای آیه تبلیغ(برای جهاد، نکوهش خدایان ثنوی و زنان پیامبر)

متن فارسی

به خدا، اگر این دو مفسر(قرطبی و قسطلانی)، در تمام سخنان یاران خود (سایر مفسرین)، دقت نظر و دوراندیشی می کردند و به خصوص، وجوه ده گانه ای را که رازی بیان داشته، ملاحظه می نمودند، از افترای به شیعه خودداری می کردند و به گوینده سخنانی که به شیعه به خاطر گفتن آنها طعنه می زنند و متهم می دارند واقف میشدند!

همان طور که سخنان و وجوه مذکور نقل شد، بعضی از آنها می گویند: «آیه تبلیغ درباره جهاد نازل شده، زیرا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در پاره ای مواقع، از تشویق و برانگیختن منافقین به جهاد خودداری می نمود». دیگری می گوید: هنگامی که پیغمبر از نکوهش خدایان ثنوی ها سکوت فرمود، این آیه نازل شد»، و سومی می گوید: «هنگامی که آن حضرت، آیه تخییر را از زنان خود (همانطور که در صفحه 107 بدان اشعار شد) کتمان فرمود، این آیه نازل گشت». بنا بر آنچه گفته شد، چنان که ملاحظه می کنید، نزول آیه تبلیغ در این صورت و بر مبنای این گفته ها، مشتمل است بر این که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله از انجام مأموریت خود خودداری نمودهاست! حاشا و کلّا! چنین نسبت ها از ساحت عظمت و قداست پیغمبر گرامی صلی اللّه علیه و آله دور است!

إِنَّهُ لَتَذْکرَةٌ لِلْمُتَّقِینَ* وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْکمْ مُکذِّبِین

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 446

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 446

اللّهمّ إن کانا- الرجلان- یُمعِنان النظر فی أقاویل أصحابهم المقولة فی الآیة الکریمة من الوجوه العشرة التی ذکرها الرازی لَوقفا علی قائل ما قذفا الشیعة به، فإنَّ منهم من یقول: إنَّ الآیة نزلت فی الجهاد، فإنَّه صلی الله علیه و آله و سلم کان یُمسک أحیاناً من حثِّ المنافقین علی الجهاد.

و آخر منهم یقول: إنَّها نزلت لمّا سکت النبیّ عن عیب آلهة الوثنیِّین!.

و ثالث یقول: کتم آیة التخییر عن أزواجه- کما مرّ (ص 225)- فنزول الآیة علی هذه الوجوه ینبئ عن قعود النبیّ عمّا أُرسِل إلیه، حاشا نبیّ العظمة و القداسة.

 (وَ إِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّقِینَ* وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْکُمْ مُکَذِّبِینَ ) «2»