اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ خرداد ۱۴۰۲

علی(ع) در سحاب است

متن فارسی

ابوالحسین ملطی در ” التنبیه و الرد ” ص 26 چنین گوید: گفتار رافضیان مبنی بر اینکه «علی در سحاب است» منشاء آن، سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله است به علی علیه السلام، که روی به سوی من کن در حالتی که او عمامه پیغمبر صلی الله علیه و آله را که موسوم به سحاب بود بر سر داشت، در این هنگام پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: به تحقیق، علی علیه السلام آمد در حالی که، در سحاب است، یعنی عمامه ای را که نامش سحاب است، ولی این موضوع بر رافضیان پوشیده و آن را به غیر معنی خود تاویل نمودند! و به طوری که در “بحر الزاخر” ص 215 مذکور است، غزالی گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله عمامه ای داشت که سحاب نامیده می شد، و آن را به علی علیه السلام بخشید، و چه بسا علی علیه السلام با این عمامه ظاهر میشد، و رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: «اتاکم علی فی السحاب / یعنی علی به سوی شما آمد در حالتی که در سحاب است، و حلبی در جلد 3 “السیره الحلبیه” ص 369 گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله عمامه ای داشت که آن را سحاب می نامیدند، آن را به علی بن ابی طالب کرم الله وجهه پوشانید، و چه بسا که علی کرم الله وجهه با آن عمامه ظاهر میشد و پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمود: علی به سوی شما آمد در حالی که در سحاب است، و مقصود آن حضرت همان عمامه بود که آن را به او بخشیده بود.

امینی گوید: آنچه به شیعه نسبت داده میشود در گفتار این جمله (علی فی السحاب) همین معنی است، و احدی از شیعه هیچگاه معنی دیگری برای این جمله در نظر نگرفته چنانکه ملطی گمان برده بلکه مردمانی این جمله را به معنای دیگری تاویل و آن را بر سبیل افترا و تهمت به ما نسبت داده اند، حساب خیانت و افتراء آنها در دست خدا است. بنابر آنچه ذکر شد، این روز تاج گذاری فرخنده ترین روز است در اسلام و بزرگترین روز جشن و سرور است برای دوستداران امیرالمومنین علیه السلام، همانطور که برای دشمنان و بد اندیشان روز غم و غصه و کینه اندوزی است.

وجوه یومئذ مسفره، ضاحکه مستبشره، و وجوه یومئذ علیها غبره، ترهقها قتره “سوره عبس”

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 541

متن عربی

فائدةٌ: قال أبو الحسین الملطی «4» فی التنبیه و الردّ «5» (ص 26): قولهم- یعنی الروافض-: علیٌّ فی السحاب، فإنّما ذلک قول النبیّ صلی الله علیه و سلم لعلیّ: أقبل، و هو معتمّ بعمامة للنبیّ صلی الله علیه و سلم کانت تدعی السحاب، فقال صلی الله علیه و سلم: «قد أقبل علیّ فی السحاب» ؛ یعنی فی تلک العمامة التی تسمّی السحاب، فتأوّلوه هؤلاء علی غیر تأویله. و قال الغزالی «6» کما فی البحر الزخّار (1/215): کانت له عمامة تسمّی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 541

السحاب، فوهبها من علیٍّ، فربّما طلع علیٌّ فیها، فیقول صلی الله علیه و سلم: «أتاکم علیٌّ فی السحاب». و قال الحلبی فی السیرة «1» (3/369): کان له صلی الله علیه و سلم عمامة تسمّی السحاب کساها علیّ بن أبی طالب- کرّم اللَّه وجهه- فکان ربّما طلع علیه علیٌّ- کرّم اللَّه وجهه- فیقول صلی الله علیه و سلم: «أتاکم علیٌّ فی السحاب»، یعنی عمامته التی وهبها له صلی الله علیه و سلم. قال الأمینی: هذا معنی ما یُعزی إلی الشیعة من قولهم: إنّ علیّا فی السحاب، و لم یؤوّله أیُّ أحد منهم قطُّ من أوّل یومهم علی غیر تأویله، کما حسبه الملطی، و إنَّما أوّله الناس افتراءً علینا، و اللَّه من ورائهم حسیب. فیوم التتویج هذا أسعد یوم فی الإسلام، و أعظم عید لموالی أمیر المؤمنین علیه السلام کما أنَّه مثار حَنَق و أحقاد لمن ناوأه من النواصب.  (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ* ضاحِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ* وَ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْها غَبَرَةٌ* تَرْهَقُها قَتَرَةٌ ) «2»