اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

شروع عمره از کجاست؟

متن فارسی

از ابن اذینه عبدی گوید: آمدم پیش عمر و از او پرسیدم از کجا عمره کنم گفت: برو نزد علی علیه السلام و از او سئوال  کن، پس آمدم نزد او پرسیدم پس علی علیه السلام به من گفت از هر کجا که شروع کردی، یعنی میقات زمینت. گوید: پس پیش عمر آمدم و آن مطلب را برای او بازگو کردم، پس گفت من نمی دیدم برای تو مگر آنچه که پسر ابی طالب گفت. ابن حزم آن را در (المحلی) ج7 ص 76 با سند  نقل کرده است و ابو عمرو و ابن سمان آن را در (الموافقه) یاد کرده چنانچه در ریاض النضره ج 2 ص 195 و ذخایر العقبی ص 79 موجود است، محب الدین طبری در (اختصاص امیر المومنین به حواله کردن جمعی از اصحاب به آن حضرت مسائلشان را…. (معاویه و عایشه و عمر را از ایشان شمرده است پس نقل کرده از طریقا حمد در حدیث: اینکه عمر هر گاه چیزی بر او مشکل می شد از او فرا می گرفت، سپس یاد کرد جمله ای از مراجعات عمر را به آن حضرت سلام الله علیه، پس اعلمیت عمر که موسی صاحب (الوشیعه) یا غیر او از بزرگان قوم خیال کرده اند کجاست؟

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج6 ، ص 352 )

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 352

76- موقف الخلیفة فی الأحکام

عن ابن أُذینة العبدی؛ قال: أتیت عمر فسألته من أین أعتمر؟ قال: ائت علیّا فسله. فأتیته فسألته، فقال لی علیّ: «من حیث أبدأت- یعنی من میقات أرضه-» «1» قال: فأتیت عمر فذکرت له ذلک، فقال: ما أجد لک إلّا ما قال ابن أبی طالب.

أخرجه ابن حزم فی المحلّی (7/76) مسنداً معنعناً. و ذکره أبو عمر و ابن السمّان فی الموافقة کما فی الریاض النضرة «2» (2/195)، و ذخائر العقبی (ص 79)، ذکره محبّ الدین الطبری  فی اختصاصه أمیر المؤمنین بإحالة جمع من الصحابة عند سؤالهم علیه، و عدّ منهم معاویة و عائشة و عمر. فأخرج من طریق أحمد فی حدیث: کان عمر إذا أشکل علیه شی ء أخذه منه، ثمّ ذکر جملة من مراجعات عمر إلیه سلام اللَّه علیه، فأین أعلمیّة عمر المزعومة لموسی الوشیعة أو لغیره من أعلام القوم؟