اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعرای غدیری در قرن دهم

متن فارسی

1- الشیخ إبراهیم الکفعمی (905)

2- الشیخ حسین العاملی (984)

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 253

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 253

فهرست شعراء الغدیر فی هذا الجزء

الشاعر/ تاریخ الوفاة

الشیخ إبراهیم الکفعمی (905)

الشیخ حسین العاملی (984)