اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعرای غدیر در قرن اول

متن فارسی

1- أمیر المؤمنین علی «صلوات اللَّه علیه»

2- حسّان بن ثابت الأنصاری

3- قیس بن سعد بن عُبادة الأنصاری

4- عمرو بن العاص بن وائل

5- محمد بن عبد اللَّه الحمیری

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 51

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 51

شعراء الغدیر فی القرن الأوّل

1- أمیر المؤمنین علیّ «صلوات اللَّه علیه»

2- حسّان بن ثابت الأنصاری

3- قیس بن سعد بن عُبادة الأنصاری

4- عمرو بن العاص بن وائل

5- محمد بن عبد اللَّه الحمیری