اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعرای غدیر در قرن ششم

متن فارسی

1- أبو الحسن الفنجکردی
2- ابن منیر الطرابلسی
3- القاضی ابن قادوس
4- الملک الصالح
5- ابن العودی النیلی
6- القاضی الجلیس
7- ابن مکی النیلی
8- الخطیب الخوارزمی
9- الفقیه عمارة

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 425)

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 425

شعراء الغدیر فی القرن السادس

1- أبو الحسن الفنجکردی

2- ابن منیر الطرابلسی

3- القاضی ابن قادوس

4- الملک الصالح

5- ابن العودی النیلی

6- القاضی الجلیس

7- ابن مکی النیلی

8- الخطیب الخوارزمی

9- الفقیه عمارة