اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعرای غدیری در قرن هشتم

متن فارسی

1- أبو محمد بن داود الحلی
2- جمال الدین الخلعی
3- السریجی الأُوالی
4- صفی الدین الحلّی
5- الإمام الشیبانی الشافعی
6- شمس الدین المالکی
7- علاء الدین الحلّی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 9

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 9

شعراء الغدیر فی القرن الثّامن

1- أبو محمد بن داود الحلی

2- جمال الدین الخلعی

3- السریجی الأُوالی

4- صفیّ الدین الحلّی

5- الإمام الشیبانی الشافعی

6- شمس الدین المالکی

7- علاء الدین الحلّی