اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

شعر امام سجاد(ع) در عظمت علوم آل محمد(ع)

متن فارسی

شعر امام سجاد علیه السلام در عظمت علوم آل محمد علیهم السلام:

انی لاکتم من علمی جواهره                                     کی لا یری الحق ذو جهل فیفنتنا

وقد تقدم فی هذا ابوحسن                                        الی الحسین و وصی قبله حسناً

فَرب جوهر علم لوابوح به                                           لقبل لی انت ممن یعبد الوثنا

ولاستمل رجال مسلحون دهی                                   یرون اقبح ما یاتونه حسنا

حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید : من گوهرهای دانش خویش را پوشیده می دارم تا نادانان- با دیدن حقیقت- فریفته نگردند در این راه، علی پیشاهنگ من بود و به حسین- و پیش ازاو حسن- همین را سفارش کردبسا از گوهرهای دانش را اگر آشکار سازم به من می گویند تو از بت پرستانی . و- مردانی مسلمان- ریختن خون مرا روا می شمارند و- بدین سان زشت ترین کاری را که انجام می دهند زیبا می انگارند.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 7 ص 52 )

متن عربی

و إلی هذا یشیر سیّدنا الإمام السجّاد زین العابدین علیه السلام بقوله:

          إنِّی لأکتمُ من علمی جواهرَهُ             کی لا یری الحقَّ ذو جهلٍ فیفتتنا

             و قد تقدّم فی هذا أبو حسنٍ             إلی الحسینِ و أوصی قبله الحسنا

             فرُبَّ جوهر علمٍ لو أبوح به             لقیل لی أنت ممّن یعبد الوثنا

             و لاستحلَّ رجال مسلمون دمی             یرون أقبح ما یأتونه حسنا «7»

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 52