اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

شهرت ابوبکر در آسمان بیش از زمین است

متن فارسی

از ابی هریره آمده است: هنگامی که جبرئیل با رسول خدا بود، ابوبکر از کنار آنها گذشت، رسول خدا فرمود: این ابوبکر است آیا او را می شناسی؟ جبرئیل گفت: آری او در آسمان از زمین مشهورتر است و فرشتگان او را حلیم می نامند و او در حیاتت وزیرت و بعد از وفاتت جانشینت خواهد بود.

ابن حبان از طریق اسماعیل بن محمد بن یوسف آن را آورده و گفته است: اسماعیل حدیث می دزدد و به گفته اش احتجاج نمی شود کرد.و ابن طاهر گفته است: او کذاب است. و ابوالعباس الیشکری آن را در فوائدش ” الیشکریات “چنانکه در ” اللئالی ” جلد 1 صفحه ی 152 آمده از طریق احمد بن حسن بن ابان مصری یعنی همان کذاب دجال حدیث ساز که قبلا شرح حالش گفته شد، روایت کرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 549

متن عربی

19- عن أبی هریرة قال: بینما جبریل مع النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم إذ مرّ أبو بکر فقال: هذا أبو بکر، قال: أ تعرفه یا جبریل؟ قال: نعم، إنّه لفی السماء أشهر منه فی الأرض، فإنّ الملائکة لتسمّیه حلیم قریش، و إنّه وزیرک فی حیاتک و خلیفتک بعد موتک.

أخرجه ابن حبّان «2» من طریق إسماعیل بن محمد بن یوسف، و قال: إسماعیل یسرق الحدیث لا یجوز الاحتجاج به، و قال ابن طاهر: کذّاب، و رواه أبو العبّاس الیشکری فی فوائده الیشکریّات کما فی اللآلئ «3» (1/152) من طریق أحمد بن الحسن ابن أبان المصری، و هو ذلک الکذّاب الدجّال الوضّاع