اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

داستان حارث بن نعمان، از قوی ترین دلایل برای معنای صحیح کلمه «مولیٰ»

متن فارسی

شیخ احمد عجیلی، شافعی، در ” ذخیره المال شرح عقد جواهر اللال فی فضائل الال ” بعد از ذکر حدیث غدیر و داستان حارث بن نعمان فهری گوید: و این از نیرومندترین دلایل است بر اینکه علی رضی الله عنه اولی (سزاوارتر) است به امامت و خلافت و صداقت و نصرت و پیروی نمودن از او به اعتبار احوال و اوقات و خصوص و عموم و در این سخن مناقضه (و منافاتی) وجود ندارد با آنچه گذشت و آنچه انشاء الله تعالی خواهد آمد دایر به اینکه در یمن بعض از همراهان آن جناب (علی علیه السلام) که با او بود درباره او سخن (ناروائی) گفت (پیغمبر صلی الله علیه و آله) در مراجعت از حجش خطبه ای (مشعر بولایت او) ایراد فرمود برای آگاه نمودن خلق به منزلت و قدر او و رد سخن (ناروائی) که بعض از همراهان او (در یمن) گفته بود مانند بریده، چه نامبرده نسبت به آن جناب کینه و عداوت داشت و در مسافرت یمن شدتی دید و پس (از مراجعت) برای پیغمبر صلی الله علیه و آله حکایت کرد، و در حین حکایت او چهره آن حضرت دگرگون میشد و فرمود: یا بریده ” الست اولی بالمومنین من انفسهم؟ من کنت مولاه فعلی مولاه (” و بعد از این فرمایش) به بریده فرمود: درباره علی نکوهش مکن، زیرا علی از من است و من از اویم و او بعد از من ولی شما است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 690

متن عربی

14- قال الشیخ أحمد العجیلیّ، الشافعیّ فی ذخیرة المآل شرح عقد جواهر اللآل فی فضائل الآل- بعد ذکر حدیث الغدیر و قصّة الحارث بن النعمان الفهری-:

و هو من أقوى الأدلّة على أنَّ علیّا رضى الله عنه أَولى بالإمامة و الخلافة و الصداقة و النصرة و الاتّباع باعتبار الأحوال و الأوقات و الخصوص و العموم، و لیس فی هذا مناقضة لما سبق و ما سیأتی- إن شاء اللَّه تعالى- من أنَّ علیاً رضى الله عنه تکلّم فیه بعض من کان معه فی الیمن، فلمّا قضى حجّه خطب بهذا تنبیهاً على قدره و ردّا على من تکلّم فیه کبُرَیدة، فإنّه کان یُبغضه، و لَمّا خرج إلى الیمن رأى جَفوةً فقصّه للنبیّ صلى الله علیه و سلم فجعل یتغیّر وجهه،

و یقول: «یا بُرَیدة أ لست أَولى بالمؤمنین من أنفسهم؟ من کنتُ مولاه فعلیّ مولاه، لا تقع یا بُریدة فی علیّ، فإنّ علیّا منّی و أنا منه، و هو ولیّکم بعدی» «1».