اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

صاحب التاج لقب چه کسی است؟

متن فارسی

شبلنجی در “نورالابصار” ص 25 ” صاحب التاج را از جمله القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر نموده و سپس گفته: مراد عمامه است، یعنی دارنده عمامه، زیرا عمامه ها تاج های عرب است، چنانکه در حدیث آمده، لذا از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده است که: العمائم تیجان العرب یعنی: عمامه ها به منزله تاج و دیهیم عرب است، این حدیث را قضاعی و دیلمی روایت کرده اند و سیوطی در جلد 2″ جامع الصغیر ” صفحه 155 صحت آن را تایید کرده و ابن اثیر در” النهایه ” آنرا آورده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 538

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 538

و عدَّ الشبلنجی فی نور الأبصار «1» (ص 25) من ألقاب رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: صاحب التاج، فقال: المراد العمامة؛ لأنّ العمائم تیجان العرب کما جاء فی الحدیث.