اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

صورت و رؤیت و کیفیت خدا

متن فارسی

احمد بن منصور ابو السعادات ملحد و کذاب است و از جمله ساخته هایش حدیثی است که در آن می گوید: در برابر خدا لوحی است که در آن اسم های کسانی است که صورت و رویت و کیفیت (خدا) را اثبات می کنند و فرشتگان نیز به وجود آنها مباهات می نمایند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 319)

متن عربی

87- أحمد بن منصور أبو السعادات: ملحد کذّاب، و من وضعه حدیث یقول فیه: و بین یدی الربِّ لوح فیه أسماء من یثبت الصورة و الرؤیة و الکیفیّة فیباهی بهم الملائکة «6». میزان الاعتدال (1/75)، اللآلئ المصنوعة (1/14).