اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «م»

متن فارسی

1- ما أُدرکت القویمة حتی أکلتها الهویمة
و جلوی نادان را نگرفتند تا خود و دیگران را به پرتگاه افکند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 204[divider]

2- ما أساء من أعقب
دنباله رو را نکوهشی نیست

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 33[divider]

3- ما یقَعْقَعُ لی بالشنان
مرا با تهدیدات تو خالی نمی‌شود ترساند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 428[divider]

4- مثل البغلة یقال لها: من أبوک؟ فتقول: أبی «2» الفرس
من مانندی برای تو نیافتم مگر استر که چون گویندش پدرت کیست گوید پدرم اسب است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 374[divider]

5- مستبضِعٍ تمراً إلی أهلِ خیبرا
چونان که در مثل آمده خرما به قلعه خیبر می‌برم. اینگونه مثل فراوان است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 149[divider]

6- مکرهٌ أخوک لا بطل
من اهل نبرد نیستم، مجبور بودم

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 234

متن عربی

 1- ما أُدرکت القویمة حتى أکلتها الهویمة( أصل المثل: أدرک القویمة لا تأکلها الهویمة. و المراد: إدراک الرجل الجاهل حتى لا یقع فی هلکة[ المستقصى فی أمثال العرب: 1/ 116 رقم 453])

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 204 [divider]

2- ما أساء من أعقب

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 33[divider]

3- ما یُقَعْقَعُ لی بالشنان

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 428[divider]

4- مثل البغلة یقال لها: من أبوک؟ فتقول: أبی «2» الفرس

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 374[divider]

 5- مستبضِعٍ تمراً إلى أهلِ خیبرا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 149[divider]

6- مکرهٌ أخوک لا بطل(من اهل نبرد نیستم، مجبور بودم)

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 234