اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ج»

متن فارسی

1- جاء بأذنی عَناق
دروغ و یاوه سرائی را از حد گذرانده است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 33 و ج 5، ص: 55[divider]

2- جاءت بذات الرعد و الصلیل
گمراه کننده‌ای که با آب و تاب روی می‌آورد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 408[divider]

3- جاوز الحزام الطبیین
این را وقتی کردم که کارد به استخوان رسیده بود

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 138[divider]

4- جَدْب السوء یلجئُ إلی نُجعة سوء
به هم جنس خود گرائیده و به حکم، کبوتر با کبوتر باز با باز، هم مسلک خود را پیدا کرده است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 33[divider]

5- جدحه من سویق غیره
از کیسه‌ ی دیگران بذل و بخشش کردن

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 406[divider]

6- جُرفٌ مُنهال، و لا سحابٌ مُنجال
در میان این گروه عناصری که از خرد و دور اندیشی بدور و از افاضه خیر و سعادت به دیگران مهجور باشند پیدا نخواهد شد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 142[divider]

7- جزاء سنمّار
آدمی در خور سعی و عمل خود پاداش نیگرد.بلکه سزای نیکی را به بدی دهند و خدمت را بخیانت و جنایت پاسخ گویند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 78[divider]

8- جمال مستنوقة
یاوه سرایان و دروغ پردازانی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 361

متن عربی

1- جاء بأذنی عَناق

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 33 و ج5، ص: 55[divider]

2- جاءت بذات الرعد و الصلیل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 408[divider]

 3- جاوز الحزام الطبیَین 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 138[divider]

4- جَدْب السوء یُلجئُ إلى نُجعة سوء

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 33[divider]

5- جدحه من سویق غیره

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 406[divider]

6- جُرفٌ مُنهال، و لا سحابٌ مُنجال

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 142[divider]

7- جزاء سنمّار

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 78[divider]

 8- جمال مستنوقة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 361