اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ف»

متن فارسی

1- فتل ذلک ذؤابة
هر چند که این‏ دلیل ها آن را از راه خود برنگردانید.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 222[divider]

2- فی بُردة أخماس
در کاری شریک شدن

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 30[divider]

3- فی الخیر له قدم
همین که افکارش در راه هدایت و ترویج دین و بیان حقایق مفید است. در کار خیر قدمی برداشته ولو اندک

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 44[divider]

4- فی عُنقی عَلَقُ الجلجل
منم اشتر پیش آهنگ تو                  بگردن مرا هست آن زنگ تو
چو جنبد سرم زنگ آرد صدا             ازین زنگ سنگت شود بر ملا

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 176

متن عربی

1- فتل ذلک ذؤابة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 222[divider]

2- فی بُردة أخماس

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 30[divider]

 3- فی الخیر له قدم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 44[divider]

4- فی عُنقی عَلَقُ الجلجل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 176[divider]