اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ق» – «ک»

متن فارسی

1- قد یحبق العیر و المکواة فی النار
هنوز آهن در آتش است و ستور تیز می‌ دهد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 241[divider]

2- قد یضرط العیر و المکواة فی النار
هنوز کاری نشده زه را زده است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 37[divider]

3- قطعت جهیزة قول کلّ خطیب
راستی را که با این ندانم به کاری‌ها راه همه را زده‌اند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 346[divider]

4- قلب له ظهر المجن
مطلب را زشت‏تر و ناموزون‏تر ساخته

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 440[divider]

1- کشمس کادت تکون صلاءً
خورشید جهان تاب از خیر و برکت باز ایستد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 23[divider]

متن عربی

1- قد یحبق العیر و المکواة فی النار

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 241[divider]

2- قد یضرط العیر و المکواة فی النار

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 37[divider]

3- قطعت جهیزة قول کلّ خطیب

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 346[divider]

4- قلب له ظهر المجن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 440[divider]

1- کشمس کادت تکون صلاءً 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 23