اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ل»

متن فارسی

1- لا بُقیا للحمیة بعد الحرائم
به تعصّب‏های پوسیده فراخواند و جانبداری‌های جاهلانه ابراز دارد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 24[divider]

2- لا رأی لمن لا یطاع
دیگر چه میشود گفت در جایی که اطاعتی در بین نباشد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 49[divider]

3- لا فی العِیرِ أنت و لا النفیر
زمانی که طوائف بزرگ قریش به شمار آمدند تو نه در میان خرانی و نه در میان کاروان. یعنی نسبت به هیچ کس نداری

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 633[divider]

4- لا یجتنی من الشوک العنب.
از خار انگور نخواهی چید.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 204[divider]

5- لا یخنق علی جِرَّته
نمیتوانند خطای خود را پوشیده دارند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 47[divider]

6- لا یعرف الحی من اللی
لا یعرف الحقّ من الباطل.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 14[divider]

7- لدیک البیان لو تکلّمتَ أسود
در این کوه اسود مردی را کشته یافتند که کشنده او شناخته نشد و بستگان او گفتند ای کوه اسود اگر تو به سخن آیی پیش آمد را روشن خواهی کرد و این سخن ضرب المثل شد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 490[divider]

8- لو کان یطاع لقصیر أمر
قصیر اسم شخصی است که ندیم و مشاور آقای خود جذیمه ابرش بوده است. ملکه جزیره جذیمه را به مملکت خود دعوت کرد و به او وعده زناشوئی داد قصیر جذیمه را گفت که: ممکن است ملکه از راه خدعه و نیرنگ این پیشنهاد را نموده باشد و صلاح نیست بروی ولی جذیمه به نصیحت قصیر گوش نکرد و رفت و ملکه جزیره او را گرفت و کشت پس از این امر قصیر گفت: لا یطاع لقصیر امر، یعنی هیچ امری از قصیر اطاعت نمی‌شود. بعد، این جمله از امثال مشهوره شد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 196

متن عربی

1-  لا بُقیا للحمیّة بعد الحرائم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 24[divider]

2- لا رأی لمن لا یُطاع.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 49[divider]

3- لا فی العِیرِ أنت و لا النفیر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 633[divider]

4-  لا یجتنى من الشوک العنب.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 204[divider]

5-  لا یخنق على جِرَّته

مثل یضرب لمن یعجز عن کتمان ما فی نفسه‏[ مجمع الأمثال: 3/ 168 رقم 3541، و الجِرّة: ما یخرجه البعیر و کلّ ذی کرش یجترّ من بطنه لیمضغه ثم یبلعه‏]

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 47[divider]

 6- لا یعرف الحیّ من اللی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 14[divider]

7- لدیک البیان لو تکلّمتَ أسود

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 490[divider]

 8- لو کان یُطاع لقصیر أمر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 196