اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ن»

متن فارسی

1- نَدْمانَی جَذیمة
ما همانند ندیمان جذیمه، در قسمتی از روزگار چنان با هم زیست می‌کردیم که درباره ما گفته می‌شد که هرگز از هم جدا نخواهیم شد، ولی هنگامی که از هم جدا شدیم گویا که با مالک هرگز شبی را به صبح نیاورده بودیم.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 105[divider]

2- نظر إلیها بصدر عینه
بگوشه چشم مینگرد نگاهی دزدانه

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 25

متن عربی

1- نَدْمانَیْ جَذِیمةَ

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 105[divider]

2- نظر إلیها بصدر عینه

  الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 25