اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «و»

متن فارسی

وافق شنٌّ طَبَقة
به نظام شوم طبقاتی گرائیده است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 31[divider]

و عند جُهینة الخبر الیقین
خبر یقینی این امر، نزد دروغ ساز و جاعل آن است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 396

متن عربی

 وافق شنٌّ طَبَقة.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 31[divider]

 و عند جُهینة الخبر الیقین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 396