اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حروف «ب» – «ت» – «ث»

متن فارسی

1- بعلّة الوَرَشَان یأکلُ رُطَبَ المشان
کاری انجام می‌دهد که منظور خلاف ظاهر آن است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 219[divider]

2- البغل نغل و هو لذلک أهل
کسی که فاسد و فرومایه و پست و بد اصل است، در کردار و رفتارش جز پلیدی و نابکاری و جور وجود نداشته

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 181[divider]

3- بلغ السیل الزبی
وقتی به اطلاعشان رسیده که کار از کار گذشته

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 424[divider]

4- بین حاذف و قاذف
بین دو بدی محصور شدن، محصور به زشتیها و بدی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 123[divider]

تخبره بعُجره و بُجره
تمامی نقاط عیب وضعفش را نمودار می‌نماید

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 190[divider]

الثور یحمی أنفه برَوقه
گاو با شاخش از خود حمایت می‌کند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 219

متن عربی

 1- بعلّة الوَرَشَان یأکُلُ رُطَبَ المشان 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 219[divider]

2- البغل نغل و هو لذلک أهل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 181[divider]

 3- بلغ السیل الزبى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 424[divider]

4- بین حاذف و قاذف

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 123[divider]

 تخبره بعُجره و بُجره 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 190[divider]

  الثور یحمی أنفه برَوقه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 219