اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حروف «ح» – «خ»

متن فارسی

1- حسبک من القلادة ما أحاط بالعنق
از گردن بند به همان اندازه که دور گردن را فرا گیرد ما را بس است. مثلی است که برای اکتفا کردن به کم نسبت به زیادتر زده می‌شود

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 137[divider]

2- حشفاً و سوء کیلة
و یضرب لمن یجمع بین خصلتین مکروهتین

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 149[divider]

3- حَنَّ قِدحٌ لیس منه
به ناله در آمد تیری ناتراشیده که از آنها نبود

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 633[divider]

4- حول الصلبان الزمزمة
اینان مقاصد زیر پرده صلیبیان را خوب می‌شناسند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 27[divider]

خِلْتُنی فی عُرُس الزنج
پنداری من آن شب را در عروسی زنگیان گذرانیده‌ام. به زنگیان مثل میزنند، زیرا بین سایر ملل زنگیان به ساز و آواز مطربی امتیاز دارند و در این قسمت تمثیل به آنها شایع است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 468

متن عربی

 1- حسبک من القلادة ما أحاط بالعنق

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 137[divider]

2- حشفاً و سوء کیلة .

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 149[divider]

3- حَنَّ قِدحٌ لیس منه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 633[divider]

 4- حول الصلبان الزمزمة (مثل یضرب لمن یروم الشی‏ء و لا یظهر مرامه)

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 27[divider]

خِلْتُنی فی عُرُس الزنج

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 468