اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حروف «س» – «ش» – «ص»

متن فارسی

1- سراویل قیس
لباس هر مرد تنومند و بلند بالا را به شلوار قیس مثال می‌زدند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 168[divider]

2- سلک وادی تُضُلّل
هر کدام در یک بیراهه‌ای گام مینهند و نمیتوانند خطای خود را پوشیده دارند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 47[divider]

3- و سیل بالأمّة و هی لا تدری
امت را ناآگاهانه می‌برد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 408[divider]

1- شؤم البسوس
نبرد بسوس که مشهورترین نبردهای عرب است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 172[divider]

2- شِنْشِنَةٌ أعرفها من أخزم
این امر تازه‌ ای نیست و سابقه‌ اش را از دیگران باید دانست.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 405[divider]

3- شَغَرَتْ لها الدنیا برجلها
به آرزوهای خود در دنیا رسیده‌اند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 408[divider]

1- صار الأمر علیه لزام

2- صرّح به الحقّ عن محضه

3- صرّح المحض عن الزبد

در راه هدایت و ترویج دین و بیان حقایق مفید است از اعمال بدشان چشم پوشی و به دیده استرحام می‌نگریستند

4- صفر الوطاب

جز گوشت گندیده مشرف به هلاک و یا مرده و کشته شده؛ چیزی نبودند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 234

متن عربی

سراویل قیس

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 168[divider]

سلک وادی تُضُلّل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 47[divider]

و سیل بالأمّة و هی لا تدری

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 408[divider]

شؤم البسوس

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 172[divider]

شِنْشِنَةٌ أعرفها من أخزم 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 405[divider]

شَغَرَتْ لها الدنیا برجله 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 408[divider]

1- صار الأمر علیه لزام

 2- صرّح به الحقّ عن محضه

 3- صرّح المحض عن الزبد                  

  الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 44[divider]

4- صفر الوطاب

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 234