اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ی»

متن فارسی

1- یأبی الحقین العِذرة
این گفته، مثل متداولی است در بین عرب، و منشأ این مثل این بوده که مردی بر قومی وارد می شود و از آنها شیر می‌طلبد، آنان تعلّل نموده و از دادن شیر به او خودداری می‌کنند و اظهار میدارند که شیر ندارند، در حالی که در ظرفهایشان شیر موجود بود. این مثل برای اشخاص دروغگویی آورده می‌شود که در موردی عذر می‌آورند در حالی که عذرشان قبول نیست و معنی مثل این است: شیری که در ظرفهایتان است عذر شما را تکذیب می‌کند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 163[divider]

2- یحطب فی حبله
به سود خود در قضاوتهایش گام بر می‌دارد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 27[divider]

3- یسرّون حَسْواً فی ارتغاء
مثل یضرب‏ لمن یریک أنَّه یعینک، و إنّما یجرُّ النفع إلی نفسه. انظر: مجمع الأمثال: 3/ 525 رقم 4680

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 361[divider]

4-یفتله فی الذروة و الغارب
به پر و پای او پیچید.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 242[divider]

5-یقرع سنّ نادم
دندان ندامت بر پشت دست خواهد گزید.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 48[divider]

متن عربی

1- یأبى الحقین العِذرة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 163[divider]

2- یحطب فی حبله

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 27[divider]

3-یُسرّون حَسْواً فی ارتغاء. مثل یضرب‏ لمن یریک أنَّه یُعینک، و إنّما یجرُّ النفع إلى نفسه. انظر: مجمع الأمثال: 3/ 525 رقم 4680

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 361[divider]

4-یفتله فی الذروة و الغارب 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 242[divider]

 5-یقرع سنّ نادم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 48